Counseling bij rouw en verlies

Counseling bij rouw en verlies

Wat is rouw?

Rouw ontstaat als reactie op het verlies. Volgens mij kan dat zijn het verlies:

  • van iemand die een grote betekenis had in je leven.
  • van iets dat zeer belangrijk was voor de kwaliteit van je bestaan. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld het werk waaraan je verknocht was of een zeker bestaansniveau  etc.

Rouwenden staan voor het werkelijk letterlijk afscheid nemen: het komt neer op “jezelf afscheiden” van iemand waarvan je hebt gouden hebt. Mensen die in de rouw zijn moeten hun leven opnieuw afstemmen. De geliefde persoon..of eventueel werk, geliefde situatie, is immers voorgoed weg.

Rouwen is daarom eigenlijk een proces van aanpassen. Hoe lang het rouwproces duurt, is voor iedereen verschillend. Wanneer het rouwen begint, kan ook verschillend zijn.

In mijn visie vormen de volgende ontwikkelingen een belangrijk bestanddeel van de begeleiding in mijn praktijk:

  • harmonie
  • levensdoelen
  • omgeving
  • zelfrespect en eigenwaarde
  • geloof in je eigen mogelijkheden
  • creativiteit
  • zelfexpressie

In mijn benadering zijn behalve het gesprek, ook muziek, dans en het stimuleren tot creatief bezig zijn in al zijn facetten, al naar gelang de talenten en mogelijkheden van de client, van groot belang. Maar voorop staat wat de client in mijn praktijk wenst.

Een combinatie van mijn kennis in mijn praktijk: Creative Counseling, gestoeld op o.a. lichamelijke opvoeding, muziek, dans en counseling, maken deze brede benadering mogelijk.

Wilt u een afspraak maken, dan kan dat via de praktijklijn: 0655168867 of via de praktijkmail: counselingpraktijk@planet.nl

Comments are closed.