Bedrijfs counseling en conflicthantering

Het succes van een onderneming staat en valt bij motivatie van en harmonie tussen de mensen achter het bedrijf


Bedrijfs-counseling en conflicthantering als preventiemiddel tegen ziekteverzuim en als oplossing bij conflicten.

Mental personal coaching en counseling bij ziekteverzuim op het werk door privé-problemen thuis

 

Inleiding

Ziekteverzuim is een probleem waar niemand op zit te wachten. Werkgevers niet, maar werknemers ook niet. Het voorkomen van ziekteverzuim zit meestal in een vroege signalering van problemen en oplossingsgerichte activiteiten. Het management vormt de daarin de belangrijkste rol in het beginstadium. Daarna belandt de problematiek dan veelal op het bordje van de bedrijfsarts.

Het is bekend dat een groot deel van het ziekteverzuim veroorzaakt wordt door privé-problemen, problemen thuis. Vaak zijn deze problemen niet zwaarwegend genoeg om ermee naar een eerstelijns psycholoog te gaan. De bedrijfsarts kan er vaak niet zoveel mee. De werknemer valt daarmee een beetje tussen wal en schip en het ziekteverzuim van deze werkenemer wordt daarmee niet op efficiente wijze/vlot opgelost. Dat is het moment waarop de bedrijfscounsellor uitkomst kan bieden.

De bedrijfscounsellor kan, onafhankelijk als deze is, als vertrouwenspersoon de werknemer helpen inzicht te krijgen in zijn of haar problematiek. Daarnaast zal aan de orde komen wat de werknemer wil bereiken. Via een analyse van alle behoeften en problemen komen we dan samen tot de weg die bewandelt kan worden om tot een goede oplossing te komen.

Bedrijfsounseling 

Bedrijfscounseling is begeleiding en hulp die erop gericht is de cliënt inzicht te verschaffen in de problematiek die is ontstaan. Eigenlijk wordt de cliënt zich bewust gemaakt van gedrag, gedachten en gevoelens met betrekking tot situatie(s) en/of relatie(s).Door dit verkregen inzicht kan er gezocht worden naar een manier die door de cliënt, vanuit zijn eigen kracht, toegepast kan worden zodat hij beter met de desbetreffende relatie(s) en/of situatie(s) om kan gaan.

Counseling is non-directief. De counselor zal de cliënt niet sturen maar motiveren en activeren tot het ondernemen van zelfstandige stappen.

Conflicthantering

Binnen een bedrijf heerst geen eenheidscultuur. Er zijn verschillende mensen werkzaam met b.v. verschillende persoonlijkheden, verschillende roots en achtergronden en verschillende posities binnen het bedrijf. Daardoor zijn er ook verschillen in belangen, waardoor conflicten kunnen ontstaan. Een conflict zal  stagnerend werken binnen het bedrijf. Soms leidt het tot ziekteverzuim.

Onder begeleiding van de bedrijfscounselor zullen de verschillende karakters, posities en dergelijke besproken worden, waarbij vooral ook aandacht voor de verschillende manieren van beleving. Begrip voor elkaars beleving zal inzichtelijk kunnen werken en de basis kunnen zijn voor herstel van de werkrelatie.

In mijn praktijk kan bewegingsadvies deel uit maken van het begeleidingstraject, wanneer dat een functie kan hebben in de oplossing van het ontstane probleem.

Sjoukje Drenth Bruintjes denkt mee

Sjoukje Drenth Bruintjes is met haar lange brede ervaring en meervoudige kennis uw counselor/coach, counselor/coach in conflicthantering en supervisor voor het verzorgen van een gezonde kern en motor van uw bedrijf