Counseling in de Praktijk en op Afstand

Counseling? Een inleiding:

Counseling is een vrij beroep en de invulling van dat beroep is verschillend. Wel kent counseling een aantal kenmerken:
Counseling kent in de praktijk een sterk holistische benadering van de mens. De benadering van de cliënt vindt zijn roots in verschillende psychologische stromingen, waaronder de humanistische psychologie van Carl Rogers. In die psychologische school staat de mens centraal en gaat de therapeut uit van de eigen mogelijkheden van ieder mens. In de behandeling komen, onder invloed van Egan, echter ook behavioristische en gedragstheoretische aspecten voor.

Counselen betekent voor mij: met behulp van counseling technieken –en vaardigheden iemand, die daar behoefte aan heeft, te helpen een probleem op te lossen of te begeleiden in het vinden van een betere weg om met dat probleem om te gaan. Daarbij staan mensgerichtheid en empathisch luisteren hoog in het vaandel geschreven. Respect voor de normen en waarden van de cliënt en begrip tonen voor het probleem van de cliënt, zijn eveneens van belang.

Van oorsprong ben ik lerares lichamelijke opvoeding en kom ik al jaren lang in aanraking met problemen die de jeugd in het onderwijs tegen komt. Als sportconsultant hou ik me bezig met methodische-en didactische ondersteuning van lichamelijke opvoeding in het onderwijs en bij sportverenigingen. Sportmanagementproblematiek behoort ook tot mijn pakket. Al deze kennis en ervaring heeft natuurlijk zijn stempel gedrukt op mijn werk als counseler, de benadering van de mensen en de blik op de problemen waarmee ze komen . Wat ik als exitcounseler op het gebied van de sekteproblematiek in Nederland ontmoet heb en ontmoet, heeft eveneens een belangrijke invloed.
Deze multidisciplinaire kennis vormt de basis voor mijn multidisciplinaire benadering van de problematiek en biedt unieke kansen die ten goede komen van de client.
Vandaar de term Creative Counseling.
Het spreekt vanzelf dat ik het behandelen van klachten met een pathologische oorzaak niet tot mijn takenpakket reken. Wel komt het voor, dat ik clienten met b.v. ADHD
( jong en oud) begeleid m.b.v. mijn kennis van zowel het counselen als lichamelijke opvoeding. Soms gebeurt dit, terwijl client ook onder behandeling van een psychiater/psycholoog is. Soms op verzoek van de beroepsgenoten met die net even andere “tak van sport” dan ik beoefen. Mijn visie en ervaring is, dat met structurering en bewegen bij ADHD-clienten veel gedaan kan worden.
Zo geldt voor enkele situaties waarin sprake kan zijn van een pathologische oorsprong van het probleem bij de client, ik op verzoek van psycholoog/psychiater de betreffende client eveneens begeleid.

Naast de toepassing van die multidisciplinaire kennis in de praktijk, kent deze mogelijkheid om kennis op meer verschillende terreinen in te kunnen zetten in het belang van de client nog meer unieke toepassingen:

 • RRT©Sjoukje Drenth Bruintjes

RRT staat voor Rust en Ruimte Therapie. Het is een door mij ontwikkelde therapeutische benadering met name op het terrein  vanstress-relatie-en rouw/verlies-problematiek, gebaseerd op een combinatie van mijn kennis van bewegen en de kennis die ik heb opgebouwd van counseling. Het is mogelijk om bij mij in de praktijk middels consulten te stress/realtie-counselen en te doen aan rouw en verliesverwerking m.b.v. counselingvaardigheden, maar RRT heeft de mogelijkheden voor de aanpak van dezeproblematieken uitgebreid. Die uitbreiding is vooral te zien aan de extra-componenten: bewegingsbegeleiding en meerdaagse begeleiding. Voor meer info specifiek over RRT, verwijs ik u graag naar:

RRT©Sjoukje Drenth Bruintjes. 

 • Exit counseling en sekte-interventie

Hulpverlening aan slachtoffers van dwingende beinlvoedingstechnieken/destructieve controletechnieken(hersenspoelen) kent niet 1 benaderingswijze, maar 2: exit counseling en counseling.

Voor meer info daarover, verwijs ik u naar:

Exitcounseling en RRT

 • Daarnaast wordt ook wel kennis van b.v. onderstaande mogelijkheden ingezet t.b.v. een oplossing voor de client, indien mogelijk en de client dat ook wenst:
  • EMDR(Eye Movement Desensitisation &Reprocessing) o.b.v. BIvT(=opleidingsinstituut) Ik gebruik wel kennis van EMDR, maar zie mezelf niet als specifiek EMDR-therapeute. Ik heb een brede praktijk waarin met name brede kennis wordt ingezet voor de client.
  • Stresshantering middels hartcoherentie-oefeningen  ( bio-feedback-systeem)
  • Personal training
  • Mental coaching
  • Vrije dansexpressie
  • sportconsultancy

(De werking van EMDR wordt naar mijn weten nog onderzocht aan de VU. Dat er positieve resultaten te melden zijn, maakt zo’n onderzoek over de precieze werking van EMDR zeer noodzakelijk, vind ik.)

Counseling in de Praktijk en Counseling op Afstand

Het benutten van de mogelijkheden levert voor creative counseling bij mij meerdere manieren op om daar invulling aan te geven:

 • Counseling in mijn praktijk, waarbij cliënt en ik elkaar ontmoeten
 • Counseling per mail
 • Counseling per telefoon
 • Counseling per skype video

Counseling online mogelijkheden:

Voor meer informatie per mogelijkheid, verwijs ik u graag naar de link hierboven. Ook kunt u me natuurlijk bellen: 06-55168867 of mailen: [email protected]

Bereikbaarheid

Cliënten kunnen normaliter per telefoon of via de mail een afspraak met mij maken voor een ontmoeting in mijn praktijk. Wanneer de agenda erg druk is, zal de voicemail van de praktijklijn verwijzen naar de mail van de praktijk: [email protected].

Natuurlijk mag u ten allen tijde, ook wanneer het erg druk is en naar de mail wordt verwezen, bellen. Echter, wanneer ik met clienten bezig ben, kan ik de telefoon helaas niet opnemen.

Ook kunnen vervolgconsulten in de praktijk, per telefoon of per mail worden afgesproken. Aan het eerste oriënterende gesprek (deel van intake)), dan wel de eerste oriënterende mailcontacten, zijn geen kosten verboden.

U kunt mij per telefoon in de regel bereiken op werkdagen tussen 11.00 uur en 17.00 uur.