Creatief Educatief over Hersenspoelen

Creatief Educatief Sjoukje Drenth Bruintjes

Freedom of Mind

Inleiding

Visie

Educatie over sektes, loverboys en hersenspoelen, gebaseerd op de visie van Sjoukje Drenth Bruintjes. In 2005 was de methode en visie van Sjoukje Drenth Bruintjes spiksplinter nieuw in Nederland. Sjoukje’s nieuwe aanpak voor hulp aan slachtoffers van destructieve controletechnieken, zoals slachtoffers van sekten en slachtoffers van loverboys bijvoorbeeld, leidde al gauw tot vragen van andere hulpverleners en hulpverlenende instanties. Zij wilden meer weten over de methode die Sjoukje destijds in Nederland introduceerde : Exitcounseling.

Van pionier tot gewaardeerd deskundige

Van het een kwam het ander. Exitcounseling van Sjoukje Drenth Bruintjes leidde tot succes dat tot de dag van vandaag voortduurt: Eindelijk kunnen slachtoffers van sektes en loverboys voor resultaatgerichte specifieke hulp ergens terecht: De praktijk van Sjoukje wordt niet alleen door de slachtoffers gevonden. Ook de oude sociale omgeving van slachtoffers van hersenspoelen, de mensen met wie het contact verbroken is door de slachtoffers: de ouders, vrienden, andere familie, klasgenoten, studiegenoten, collega’s…ook deze oude sociale omgeving van de slachtoffers vinden hun weg naar Sjoukje Drenth Bruintjes. Exitcounseling gaat niet alleen over het ondermijnen van de effecten van destructieve controletechnieken, het gaat ook over de begeleiding van de sociale omgeving van een slachtoffer van hersenspoeling/brainwashing. Ze hebben het moeilijk en daar ondersteunt Sjoukje. Maar er gebeurt meer. Sjoukje zet familie en vrienden in door juist hun contacten met hun dierbare in de knel van een sekte of loverboy, te verbeteren. Speciale communicatie zorgt voor herstel van contact met die dierbare in de knel. Dit leidt uiteindelijk tot een moment dat het slachtoffer zelf voor hulp naar Sjoukje Drenth Bruintjes wil. Zodra het zover is, duurt het in de praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes niet lang meer totdat het slachtoffer vrij is van de druk van hersenspoeltechnieken/destructieve controletechnieken.

Dit succes spreekt zich rond. Het zijn niet alleen de hulpverlenende instanties en hulpverleners die naar Sjoukje verwijzen of workshops en training van haar wensen omtrent het fenomeen van destructieve controletechnieken in sektes en loverboys. Sjoukje Drenth geeft al gauw preventielessen op basisscholen en middelbare scholen. Ook verzorgt ze hier en daar een gastcollege aan de universiteit voor studenten psychologie of sociologie. Daarnaast komt ook de politie, officieren van justitie en anderszins beroepsmatig geïnteresseerden naar de lezing/workshop van Sjoukje Drenth Bruintjes. Journalisten vragen naar de kennis van Sjoukje Drenth Bruintjes als er onderwerpen langs komen die met sektes of loverboys of in ieder geval hersenspoelen te maken hebben. Zo belandt ze regelmatig in allerlei media.

Freedom of Mind

Sjoukje Drenth richt al in het begin, in 2005, haar kenniscentrum betreffende destructieve controletechnieken, hersenspoelen, sektes, loverboys en hoe hulp te kunnen verlenen, op. Sindsdien hebben er al veel personen en organisaties gebruik van gemaakt. Sjoukje’s website heeft vanaf de beginjaren als ondertitel gehad: Freedom of Mind. Haar kenniscentrum draag nog steeds deze ondertitel. Want dat is waar het allemaal over gaat: Freedom of Mind.

Wilt u gebruik maken van de kennis en/of vaardigheden van Sjoukje Drenth Bruintjes, dan kunt u haar bellen op: 0655168867 of mail naar [email protected]

Sjoukje legt uit

Hieronder 2 korte speeches van Sjoukje Drenth Bruintjes, ook te vinden op utube via het bolletje van utube bovenaan de pagina. Op het utube kanaal van Sjoukje Drenth Bruintjes, kunt u meer video en radio weergaves ervaren. Onder de filmpjes hier, het aanbod aan educatief materiaal van Sjoukje Drenth Bruintjes.

Over Hersenspoelen in destructieve sektes, bij loverboys

Over Sjoukje´s workshop: ” loverboys: Het is OVER boys!”

De Materialen

Naar aanleiding van mijn lezingen, workshops, themabijeenkomsten, interviews in de media en websites is de vraag ontstaan naar educatief en/of informerend materiaal betreffende mijn deskundigheidsterreinen, m.n. exitcounseling en de werking van destructieve gedragscontroletechnieken. Daaraan kom ik graag tegemoet met:

 • tips over boeken
 • lesmateriaal in combinatie met preventieles/training
 • info-blad in combinatie met preventieles/training
 • Mini-handboek: Brainwash is geen fictie! Brainwash bestaat!* Weerbaar tegen Manipulatie en Hersenspoeling. Auteur: Sjoukje Drenth-Bruintjes; © Sjoukje Drenth Bruintjes

Een kort maar krachtige en heldere uiteenzetting van de impact en werking van destructieve controletechnieken op slachtoffers ervan en hun sociale omgeving(b.v. slachtoffers van sektes en loverboysconstructies) en wat je ertegen kan ondernemen. Het is een gids zonder poespas door het doolhof van de wereld van slachtoffers van o.a. sektes en loverboysconstructies, bedoeld voor slachtoffers, ouders en vrienden van slachtoffers en anderszins belangstellenden. Het wordt door de auteur ook gebruikt in haar rol als exitcounseler (=hulpverlener aan slachtoffers van destructieve controletechnieken) als ondersteunend materiaal in haar praktijk: Creative Counseling.

* Opmerking over huidige leverbaarheid:

Het minihandboek in proefversie is uitverkocht, maar op termijn zal het in boekvorm weer verschijnen. T.z.t. volgt hierover nader bericht. Zodra het boek is uitgegeven, kunt u het per e-mail bestellen via: [email protected]  per telefoon: 06-55168867. Daarbij ontvangt u dan ook informatie over de kosten van het boek.

 • Powerpoints in combinatie met bezoek aan de workshop/lezing/training
 • Gratis Brochures betreffende praktijk en hulpverleningsmogelijkheden van Sjoukje Drenth Bruintjes na consult in de praktijk.
 • Nieuwsbrief Creative Counseling over praktijk en activiteiten van Sjoukje Drenth Bruintjes. Zie online: Nieuwsbrief Creative Counseling

Daarnaast is er behalve de belangstelling voor workshops e.d. ook vraag naar cursussen. Op deze pagina vindt u verderop informatie betreffende het door mij ontwikkelde educatieve materiaal en cursussen. Daarnaast is het mogelijk materiaal te ontwikkelen afgestemd op b.v. scholen, studenten en organisaties in de gezondheidszorg voor hulpverleners.

Voorbeelden van te bestellen of via internet te bekijken Powerpoints, informatiemappen, educatieve films en lesmateriaal

 • Hoe kreeg de loverboy vat op je dochter? Een antwoord op de vraag volgens de visie en benadering van Sjoukje Drenth-Bruintjes (Taal: nederlands) © Sjoukje Drenth Bruintjes
 • Loverboys-problematiek voor hulpverleners Een analyse van de loverboysconstructie, de problematiek en de benadering ervan voor hulpverleners volgens de methode en visie van exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes ( Taal: Nederlands)
 • Perception Analyse van de werking van destructieve controletechnieken in sektes in het algemeen en Miracle of Love in het bijzonder door Sjoukje Drenth Bruintjes(Taal: Engels of Nederlands) © Sjoukje Drenth Bruintjes
 • De mogelijke impact van destructieve controletechnieken Brainwashtechnieken onder de loep van een exitcounseler: Sjoukje Drenth Bruintjes(Taal: Nederlands) © Sjoukje Drenth Bruintjes

De powerpoints zijn gratis verkrijgbaar, afhankelijk van de lezing/ workshop/ training die is aangevraagd betreffende het onderwerp.

Informatie over inhoud en kosten van een lezing/workshop/themabijeenkomst kan worden aangevraagd via s[email protected] of per telefoon: 06-55168867.

Het lesmateriaal kan per doelgroep en organisatie afgestemd worden. De prijzen hiervoor zijn afhankelijk van de vraag. Na een orienterend gesprek zal een offerte worden gemaakt. Na ontvangst van de offerte kan de aanvrager beslissen of men met mij in zee wil gaan.

U kunt een afspraak maken per e-mail: [email protected] of per telefoon: 06-55168867.

Voorbeelden van cursussen en workshops:

 • De gevaren van brainwashtechnieken en sektes
 • Destructieve controletechnieken in Nederland
 • Loverboys problematiek
 • Hoe krijgt een loverboy vat op je dochter
 • Hoe krijgt een destructieve sekte iemand in de greep
 • Loverboys: Het is OVER boys!
 • Brainwash is geen fictie! Brainwash bestaat!
 • Huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Etc.

De doelgroepen van de verschillende onderwerpen

 • Scholieren
 • Studenten
 • Hulpverleners
 • Slachtoffers en familie/vrienden
 • Politie
 • Zedenpolitie
 • Jeugdzorg medewerkers
 • Gedragswetenschappers
 • Artsen
 • Psychologen
 • Psychiaters
 • Anderszins belangstellenden

Workshops Lezingen en themabijeenkomsten

Voor meer info verwijs ik u naar: Lezingen Sjoukje Drenth

Boeken

Een knuffel voor jou Auteur: Sjoukje Drenth-Bruintjes © Sjoukje Drenth Bruintjes. Gevoelige gedichten voor mensen die van liefdevolle aardigheden en warmte houden. Ze  zijn geschreven door ’t schrijvertje/Sjoukje Drenth Bruintjes in een periode waarin ’t schrijvertje zich, tijdens het rouwproces omtrent de dood van haar ouders, beetje bij beetje begon te realiseren dat een dierbaar kameraadje geleidelijk in de ban raakte van een sektarisch functionerende groep. De hechte vriendschap tussen ’t schrijvertje en de maan, bestaat nog steeds …..

Prijs: euro 10,00 inclusief verzendkosten

Bestellen?: Via een e-mail naar: [email protected] dan wel per telefoon: 06-55168867

Waves Auteur: Sjoukje Drenth-Bruintjes © Sjoukje Drenth Bruintjes. Waves vormen een verzameling gedichtjes, die de mogelijke impact illustreren van dwingende beinlvoedingstechnieken(brainwash) op een vriendschap. De gedichten zijn gebaseerd op de werkelijkheid.situatie van de vriendschap tussen iemand( = ” de maan”) binnen de muren van een structuur die in functioneren als twee druppels water op het functioneren van een sektarische structuur lijkt…en iemand die door die structuur gezien wordt als een voor de structuur/groep gevaarlijke kritische buitenstaander( = ’t schrijvertje).

Een greep uit reacties van andere kritische lezers : “Waves” is intrigerend en verrassend”, volgens de uitgeverij. “Waves” legt dwingende beinlvoeding op een bijzondere manier uit”. “Waves ontmantelt creatief de wijze waarop destructieve groepen middels dwingende beinlvoeding mensen in de greep kunnen krijgen”

Prijs: euro 20,00, inclusief verzendkosten.

Bestellen?:

In ontwikkeling:

Brainwash is geen fictie! Brainwash bestaat

Nader bericht volgt zodra het boek in wording gepubliceerd zal worden.

Voor alle materiaal: websites, filmpjes, foto’s, titels van boeken en boeken tot workshops en power-points gelden copyrights:

© Sjoukje Drenth Bruintjes