De loverboys constructie volgens Sjoukje Drenth Bruintjes

De loverboys constructie

De loverboys constructie wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een aantal destructieve controletechnieken, waardoor slachtoffers van een loverboys niet eenvoudig los komen van de ban waarin ze verkeren.

Het systeem van destructieve controletechnieken bestaat uit het voortdurend en systematisch gebruik van 7 psychologische trucs. Ze zijn niet allemaal noodzakelijk voor het bereiken van een situatie: “gevangenis met open deuren”.

Voor een overzicht van deze 7 dwingende beinvloedingstechnieken, verwijs ik jullie naar het menu hiernaast of naar : BRAINWASH

In de loverboysconstructie werk mijns inziens m.n. de geleidelijkheid als motor van het proces en de bindingstechniek als de magneet.

Wens u meer uitleg, meer verdieping van dit onderwerp?

Vraag dan een workshop over dit specifieke onderwerp aan bij mijn praktijk:

Tel: 06-55168867 of mail: [email protected] 

Hoe krijgt een loverboy/ lovergirl vant op uw kind: dochter of zoon en op jouw broer/ zus/ vriendin/ vriendin

De loverboys constructie start met het slachtoffer gevoelig maken voor het hervormen van haar denken.

In de eerste fase gaat het slachtoffer van “niets naar binding”.

Soms via een lange route: de loverboy veinst verliefdheid en spiegelt het slachtoffer een droomwereld voor. Wanneer het slachtoffer heeft geuit dit geweldig te vinden en niet meer kwijt te willen, gaat de loverboy over tot wisselende bejegeningen: aardige en lieve bejegeningen worden afgewisseld met psychisch en vaak ook fysiek geweld. Juist die afwisseling zorgt er dan voor dat het slachtoffer blijft geloven in het “goede begin”.(double bind).

Vanaf dit moment start de tweede fase: van binding naar prostitutie en het vervoeren van drugs b.v.

Soms echter bewandelt het slachtoffer slechts een korte route van niets naar binding: Het slachtoffer wordt al gauw geconfronteerd met de wisselende bejegeningen en bijna direkt daarna ook nogeens middels drugs afhankelijk gemaakt van de loverboy.

Vervolgens worden slachtoffers van loverboys geisoleerd van hun oude toetsstenen: de ouders, andere familie en oude vrienden. Deze toetsstenen worden door de loverboy als slecht afgeschilderd. De veelal positieve geschiedenis met ouders en vrienden wordt verdraaid naar een negatieve geschiedenis of wordt min of meer uitgewist. Niet in de laatste plaats doordat het slachtoffer haar identiteit min of meer gedwongen verruilt voor die van de loverboy.  Ik werk daarom ook al vanaf het begin aan het herstellen van het contact tussen het slachtoffer en haar eigen identiteit.

Tot slot

Naast bovenvermelde processen spelen nog allerlei andere technieken een rol: Taalmanipulatie, doublebind, dreigend en daadwerkelijk fysiek geweldspelen hun eigen rol in het proces tussen een loverboy en zijn slachtoffer.

De impact van de ban waarin deze slachtoffers leven is hardnekkig en wordt dus helaas lang niet altijd onderkend. De aanpak via exitcounseling blijkt juist op het terrein van het verbreken van die ban succesvol te zijn. Dat is de toegevoegde waarde van de methodiek/werkwijze en didactiek die ik hanteer, zo blijkt.

Er is voor een goed begrip van de mogelijke impact van destructieve controletechnieken in de loverboysconstructie echter nog een lange weg te gaan.

Wilt u meer weten over de impact van destructieve controletechnieken in de loverboys constructie, wilt u begrijpen hoe taalmanipulatie werkt of hoe u uw dochter uit de ban van de loverboy kunt krijgen? Bel dan voor een afspraak of volg een van mijn workshops en lezingen. Voor meer informatie kunt u bellen: 06-55168867 of mailen: [email protected]. Natuurlijk kunt u ook informatie over workshops en consulten vinden op de website van mijn praktijk : www.counselingpraktijk.nl en/ of lezingen, trainingen en workshops van Sjoukje Drenth Bruintjes.

Brainwash is geen fictie. Brainwash bestaat!