De gevaren van BDSM en de mogelijke hulp voor slachtoffers

50 tinten grijs worden soms 100 tinten zwart

50 tinten grijs worden soms 100 tinten zwart

Sjoukje Drenth Bruintjes waarschuwt voor mogelijke gevaren van BDSM. Een waarschuwing gebaseerd op verhalen van en ervaringen met mensen die zich slachtoffer zeggen te voelen van een BDSM – relatie of BDSM – groep. Naast de mensen die zich slachtoffer voelen, melden zich in Sjoukje´s praktijk ook mensen die uit de sociale omgeving van een mogelijk slachtoffer komen: ouders en andere familie of vrienden. Een van hun belangrijkste zorgen: Geen of bijna geen contact mogelijk met zoon of dochter of vriend of vriendin die in BDSM /relatie of groep zit. Het aantal cliënten dat zich in de praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes meldt met problemen vanwege BDSM, groeit. Dat alles baart zorgen. Vandaar dit waarschuwende aandeel van exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes in de discussie over BDSM.

Hype over BDSM

BDSM lijkt volgens de nieuwste hype erover een gezellig leuk seksspelletje. Sinds het boek ” 50 tinten grijs” van auteur E.L James in de boekenwinkels ligt, lijkt BDSM een nieuwe rage te zijn. Volgens de verhalen van de cliënten op dit terrein in mijn praktijk, lijken jonge mensen zich te organiseren in groepen om deze nieuwe rage gezamenlijk te kunnen beleven. Dat BDSM niet zonder meer ongevaarlijk is, lijkt weinig jong mens die erin duikt te raken. Toch is menig serieus BDSM beoefenaar, wetenschapper en seksuoloog dit met mij eens: ” BDSM is niet een zomaar een seksspelletje“. Om schadelijke gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Gedegen anatomische kennis, psychologische kennis en integriteit zijn enkele van die voorwaarden. Aan die voorwaarden voldoen niet alle beoefenaren van BDSM, laat staan de jonge mensen die BDSM als nieuwe hype lijken te hebben omarmd zonder zich bewust te zijn van de mogelijke gevaren en voorwaarden zoals hierboven genoemd. Zoals Goedele liekens zegt in een artikel van NRC: “Het is alsof je op een racebaan gaat rijden terwijl je nog rijles volgt”. Zie hier het bewuste artikel achter de link: NRC over BDSM

Exitcounselor

Als exitcounselor begeleid ik mensen die slachtoffer zijn van destructieve controletechnieken / hersenspoeltechnieken. In mijn praktijk komen slachtoffers van destructieve sektes, slachtoffers van loverboys en slachtoffers van double bind relaties. Mijn praktijk bestaat inmiddels meer dan 8 jaar. In die jaren heb ik, naast slachtoffers van destructieve sektes en loverboys, regelmatig ook mensen ontvangen die zich slachtoffer voelen van en/of in een BDSM relatie. Ernstiger nog vind ik de situaties van mensen die uit gesloten BDSM groepen zeggen te komen, waarin destructieve controletechnieken lijken te hebben geleid tot identiteitsverwarring, trauma…kortom alle verschijnselen van mensen die slachtoffer zijn van destructieve controletechnieken. Evenals slachtoffers van destructieve sektes en loverboys, zijn ze geholpen met de methode exitcounseling. Als exitcounselor ondermijn ik de mogelijke impact van destructieve controletechnieken met exitcounseling.

Sinds 50 tinten grijs is het aantal cliënten dat zich in mijn praktijk meldt met klachten m.b.t. BDSM gegroeid. Zorgwekkend, vind ik. Tijd voor een waarschuwende reactie van mij als hulpverlener in het algemeen en exitcounselor in het bijzonder.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat in de situaties die ik in mijn praktijk meemaak, naast de gevaren die menigeen erkent, nog een ander gevaar een stempel op hun problematiek drukt: de ongelijkheid in de relatie tussen Dom en Sub alsmede de mogelijke impact van destructieve controletechnieken in de wijze waarop de Dom met de Sub omgaat.

Wat is BDSM?

De Engelse term BDSM staat voor:

 • Bondage (= het vastbinden van de partner)
 • Discipline (= straf)
 • Dominance (= uitoefenen van macht)
 • Submission (= onderwerpen aan macht)
 • Sadism (= veroorzaken van pijn)
 • Masochism (= ondergaan van pijn)

Definitie BDSM:

Er is nog geen absolute definitie van BDSM. Wel kun je de volgende twee definities vinden op: www.encyclo.nl :

 • BDSM Engels, afkomstig van het Internet, staat voor BD & DS & SM, oftewel ‘Bondage and Discipline’, ‘Dominance and Submission’ en ‘Sadism and Masochism’. Bij gebrek aan een Nederlandse afkorting omdat het woord ‘onderdanigheid’ niet met dezelfde letter begint als het woord ‘sadisme’ gebruikt men in het Nederlands ook wel de term BDSM. Gevonden op http://www.xs4all.nl/~tateoac/begrippen.html
 • BDSM is een seksuele voorkeur en een vorm van seksuele expressie die met wederzijdse toestemming gebruik maakt van fysiek opgelegde beperkingen, intense zenuwprikkels en het fantaseren van een machtsrollenspel. Het Engelstalige acroniem BDSM staat voor Bondage and Discipline (BD), Dominance and Submission (DS) en Sadism and Masochism (S&M or S/M). Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/BDSM

BDSM kent verschillende activiteiten, relatievormen en subculturen.

De verschillende rollen in BDSM zijn:

 • Top/Dom ( dominant)
 • Bottom/Sub ( onderdanig)
 • Switch ( wisselt van rol)

Dom space en sub space

Zowel de Dom als de Sub kunnen onder invloed van dit spel in een soort trance raken. Het wordt veroorzaakt door pijn en/of een extreem onderdanig gevoel waar de sub van geniet. Deze trancestate kan heel diep zijn of wat minder diep en komt vaker voor bij de sub dan bij de dom. De sub heeft het gevoel te zweven, als hij/zij in een sub space zit. Het komt voor dat de sub zo diep in een subspace zit, dat de sub moeite heeft om nog helder te lopen, denken, praten of te reageren. Zo’n trancestate kan gevaarlijk zijn. Degene die in zo´n trancestate zit verliest de controle over zijn/haar handelen. Degene die in zo´n ” los van de trappers”-space zit, kan soms in een emotionele dip raken. Het opraken van stofjes als endorfinen en serotonine lijkt zo´n emotionele dip te veroorzaken. Nazorg is vaak tenminste noodzakelijk.

BDSM in de slaapkamer of BDSM als life-style

BDSM komt het vaakst voor als spelletje in de slaapkamer. Anderen hanteren de BDSM als lifstyle. Dat betekent dat ze BDSM in hun dagelijkse leven integreren. Ook daarin zie je verschillen: De een doet dit 7 dagen per week, terwijl de ander er eventjes niet aan doet b.v. als familie of vrienden op bezoek zijn. Er zijn situaties bekend, waarbij de macht van de Dom zo groot is, dat hij/zij macht heeft over ieder aspect van het leven van zijn/haar sub. In dat geval kan het gebeuren dat de Dom zelfs bepaalt wat en hoeveel zijn/haar sub eet en drinkt.

BDSM en het gebruik van manipulatie en gereedschap

BDSM kent het gebruik van bdsm-gereedschap: boeien, slaven halsband, haken, andreaskruis, zweepjes e.d. Het gebruik van dit gereedschap en het m.i. overduidelijke gebruik van manipulatieve technieken, volgens mijn inzichten ook de destructieve controletechnieken(hersenspoelen), vereisen natuurlijk een goede kennis van de anatomie en psychologie van de mens.

Hoe volgens BDSM-ers de veiligheid wordt gegarandeerd

BDSM beoefenaren vertellen de veiligheid van hun activiteit te garanderen met de zgn. R5V:

 • Respect
 • Vertrouwen
 • Veiligheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Voorzichtigheid
 • Vrijwilligheid

Of:

 • Veilig= Safe
 • Verantwoord= Sane
 • Vrijwillig= Consensual

Of:       RACK:

 • Risk
 • Aware
 • Consensual
 • Kink

Daarnaast gebruikt men zgn. stopwoorden. Gebruikelijk zijn begrippen als rood=stoppen en groen= doorgaan. Er kunnen ook andere begrippen als stopwoord afgesproken worden. BDSM-ers ontmoeten elkaar, ook in Nederland, wel in clubverband. Er bestaan ook groepen met vooral jonge mensen.

Een korte inleiding over destructieve controletechnieken/hersenspoelen

Brainwashtechnieken/hersenspoelen/destructieve controletechnieken bestaan uit een handjevol psychologische trucs, waarmee iemands attitude en identiteit veranderd kunnen worden. Deze schadelijke manipulatieve technieken worden in de wetenschapook wel “ dwingende beinvloedingstechnieken” of “destructieve controletechnieken” genoemd.

Het mogelijke gevaar van deze technieken is, dat niet alleen iemands gedrag, maar ook iemands attitude veranderd lijkt te kunnen worden.

Brainwashtechnieken worden gebruikt o.a. door sektarisch functionerende groepen, loverboys en andere situaties om:

 • Mensen binnen de grenzen van de groep/manipulator vast tehouden.
 • Mensen met hun denken in de “ denkbox” van gesloten manipulatief systeem /manipulator vast te houden.
 • Mensen dingen te laten doen/zeggen, die ze nooit uit zichzelfzouden doen/zeggen.
 • Critici die de recruten tot nadenken zouden kunnen stemmen en vertrouwde toetsstenen van de recruten de mond te snoeren

Kortom: Brainwash wordt gebruikt om de eigen identiteit van een individu te verruilen voor de groepsidentiteit of de identiteit van de manipulator. Brainwash technieken knagen aan het zelfbeschikkingsrecht van mensen. Daarmee verliezen mensen ook hun eigen vrije wil…hun zelfbeschikking.

Brainwashing vormt daarom mijns inziens een groot gevaar voor individu en onze democratische samenleving. Immers: wie zit er aan het stuur van gedrag, denken en voelen?: Niet het slachtoffer van deze ernstige vorm van destructieve manipulatie, maar juist de manipulator of het manipulatieve systeem. Dat is zoals ik het zie.

Meer informatie over hersenspoelen en hulp in geval van hersenspoelen.

Voor meer info over destructieve controletechnieken en hersenspoelen, zie ook mijn website: www.sektehulp.nl

Als  exitcounselor verleen ik, Sjoukje Drenth Bruintjes,  hulp aan mensen die zich slachtoffer van destructieve controletechnieken ( hersenspoelen) voelen. Zij komen naar mijn praktijk voor de specifieke hulp die ik hen als exitcounselor kan geven. Voor meer info over mijn praktijk Creative Counseling: www.counselingpraktijk.nl

BDSM en hersenspoelen

Mijns inziens zijn de gevaren van BDSM talrijk, bijvoorbeeld:

 • Mogelijk levensgevaar door beoefenaren die niet geschoold zijn in de anatomie van de mens en de mogelijke effecten van het gebruik van BDSM gereedschap op het lichaam van een mens.
 • psychologische effecten zoals de grote emotionele dip na een subspace ervaring of de subspace ervaring zelf. Deze subspace ervaring lijkt m.i. als 2 druppels water op dissociatiei.g.v. psychisch en fysiek geweld. Bij een gebrekkige kennis van de psychologie van de mens zal de begeleiding van iemand die zo´n ervaring heeft gehad bovendien ontoereikend zijn.
 • het gevaar dat Doms de controle kunnen verliezen wanneer hij/zij in een domspace zitten.
 • het gevaar dat een sub de eigen identiteit, zelfbeschikking,eigen vrije wil bijna geheel verliest door de afwisseling van bejegening: lief/aardig afgewisseld met psychologisch en fysiek geweld
 • mogelijke andere effecten van destructieve controletechnieken
 • verwarring tussen BDSM activiteiten en seksueel misbruik/geweld
 • Wanneer een sub in subspace zit, dan heeft hij/zij geen controle soms over lopen, spreken en reageren ze niet. In dat geval ligt het leven in handen van de Dom. Geen zelfcontrole en zelfbeschikking dus. Wat gebeurt er als de dom dan ook zijn/haar controle verliest? Niet veel goeds volgens mij.
 • Last but not least: wanneer er kinderen leven in de wereld van BDSM als lifstyle, dan worden die kinderen geconfronteerd met gebeurtenissen, die niet bij hun psychologische, sociaal-emotionele ontwikkeling passen. Misschien zijn ze niet aanwezig bij de BDSM activiteiten, dan zien/ervaren ze mogelijk nog de effecten ervan bij bijvoorbeeld hun ouders of een van beide ouders.

Een waarschuwing: een ander geluid naast de hype over BDSM na ” 50 tinten grijs”.

Ik vind het alarmerend dat onder invloed van het populaire hype boek: ” 50 tinten grijs”, waarin BDSM een rol speelt, de associatie is ontstaan dat het allemaal gewoon een leuk spelletje is. Dat jongeren aan BDSM doen, wordt veelal weggelachen met: Ach, jongeren experimenteren met seks.

Goedele Liekens reageerde verrast op het onderzoek van Een vandaag, waaruit blijkt dat er jongeren zijn die aan BDSM doen. Zij oordeelt er volgens de nrc next over met de term: gevaarlijk en: “Het is alsof je op een racebaan gaat rijden terwijl je nog rijles volgt”.

Volgens mij realiseert bijna niemand zich, dat er in de BDSM gesloten groepen zijn, die in hun doen en laten als 2 druppels water lijken op destructieve sektes. Soms verliezen mensen die daar slachtoffer van zijn huis en haard, erger nog: ze verliezen hun zelfbeschikking, eigen vrije wil….ze verliezen zichzelf. In mijn praktijk, ontmoet ik vaker slachtoffers van zon´n gesloten BDSM-systeem en ouders, die zich zorgen maken over hun jonge zoon of dochter in een BDSM cultuur.

“50 tinten grijs zijn dan wel 100 tinten zwart geworden”,

Meer weten over de effecten van destructieve controletechnieken? Neem dan een duik in de materie van mijn websites: www.sektehulp.nl of www.slachtofferloverboys.nl

Surf voor de website van mijn praktijk naar: www.counselingpraktijk.nl

Brainwash is geen fictie! Brainwash bestaat! De impact ervan kan vernietigend zijn! Verzet je ertegen!

According to my perception,

Sjoukje Drenth-Bruintjes 

 

Bronnen:
Mijn kennis, ervaring en opvattingen als exitcounselor, die ook te vinden zijn op:
Sektehulp.nl
Creative Counseling
Slachtofferloverboys
en informatie van anderen:
Encyclopedie online
Wikipedia
Jongerenpanel Eenvandaag 1TV
Jongerenpanel 1 TV docs
NRC artikel
Interview jongerenpanel Een vandaag met seksuologe Goedele Liekens
en meer.