“Sektarisch getinte structuren zijn structuren die kritisch denkende mensen vogelvrij verklaren.

“Sektarisch getinte structuren zijn structuren die kritisch denkende mensen vogelvrij verklaren. In dat geval kun je als kritisch denker maar op 1 manier reageren: Blijven vliegen!!”,
Sjoukje.

ACCORDING TO MY PERCEPTION

ALLES WAT IK OP MIJN WEBSITES ZELF HEB GESCHREVEN, BERUST OP:

Een algemene opmerking daarbij:

Wat u in de krant over mij leest, is niet altijd zuiver conform mijn eigen uitspraken of opvattingen geformuleerd.
Voor de inhoud van de krantenartikelen wijs ik derhalve naar de verantwoordelijkheid van de journalist.
Wellicht overbodig te vermelden dat ook tv-interviews niet altijd een volledige weergave van de gevoerde gesprekken vormen. Tijd-ruimtegebrek of misverstand of een ander probleem staan een zuivere weergave weleens in de weg. Soms geef ik op de media-pagina van mijn websites dan een extra toelichting op gepubliceerde artikelen/tv-uitzendingen.

Een enkele keer komt het voor dat mijn naam zonder mijn medewerking of zelfs soms zonder mijn medeweten voor een artikel of inhoud van een website/weblog gebruikt wordt. Ook komt het soms voor dat derden onjuiste informatie geven over mijn persoon, werk of opleiding. U begrijpt vast wel dat ik voor de inhoud van dergelijke artikelen, websites, weblogs en onjuiste informatie geen verantwoordelijkheid kan nemen. Ik distantieer mij er bij deze nadrukkelijk van.

Mijn prioriteiten liggen bij het werk als hulpverlener in mijn praktijk en verzorger van workshops, lezingen e.d.
Ik spreek of schrijf nooit anoniem, maar leg mijn kennis en opvattingen over de mogelijke impact van destructieve gedragscontroletechnieken altijd uit met open vizier.

Er kunnen natuurlijk ook misverstanden ontstaan wanneer er simpelweg wel over mij gesproken/geschreven wordt, maar niet met mij gesproken is. In geval van” het ontbreken van journalistiek correct hoor en wederhoor”, ligt een onjuiste weergave van de werkelijkheid, onheuse bejegening en het onterecht berokkenen van persoonlijke schade op de loer. Ik heb veel begrip voor de werkdruk van journalisten, maar zoiets zal ik de in zo’n geval betrokken krant/ journalist wel degelijk uiterst kwalijk nemen.

In mijn rol als exitcounseler, maak ik middels educatie en specifieke hulpverlening mensen los van de ban van de werking van destructieve controletechnieken. Dat betekent dat ik niet geliefd ben bij sommige, in mijn optiek, machtige sektarisch getinte bolwerken die gebruik maken van die destructieve controletechnieken om mensen binnen hun muren vast te houden. Ze vinden me flink lastig. Soms heb ik dan ook te maken met pogingen van dergelijke structuren om mijn zeggingskracht/goede naam/positie te ondermijnen.
In dergelijke gevallen overweeg ik aangifte en doe ik er verder het zwijgen toe.

Sjoukje Drenth-Bruintjes