EMDR

EMDR gaat ervan uit dat traumatische ervaringen anders in de hersenen worden opgeslagen dan gewone ervaringen. Met EMDR wil men de ‘ruwe herinnering’ activeren, waarna er voor de client meer inzicht moet komen in de oorzaak van de problematiek waarmee de client is gekomen.

Activeren ‘ruwe herinnering’

De behandelmethode gaat er, zoals hierboven reeds is vermeld, van uit dat traumatische ervaringen anders in de hersenen worden opgeslagen dan gewone ervaringen. Bij ervaringen waarbij angst, hulpeloosheid of levensgevaar een rol spelen, kondigt het lichaam een alarmtoestand af. Oorspronkelijke beelden, gedachten, geluiden en gevoelens worden daardoor in een ruwe, onverwerkte vorm opgeslagen. Prikkels, zoals beelden, geuren, geluiden die aan de ingrijpende gebeurtenis doen denken kunnen de ‘ruwe herinnering’ telkens weer activeren. De patiënt voelt steeds opnieuw dezelfde emoties als toen en raakt keer op keer van slag.

‘Terugdenken’ van het trauma

Met EMDR worden traumatische herinneringen omgezet in gewone herinneringen. De therapeut laat de patiënt over de bewuste gebeurtenis vertellen en daarna stilstaan bij het beeld dat nu nog het akeligst is. Terwijl de patiënt zich concentreert op dit beeld en de gevoelens en gedachten die ermee gepaard gaan, wordt er nog iets anders van de patiënt gevraagd bijvoorbeeld het met de ogen volgen van de vingers van de therapeut, die voor het gezicht heen en weer bewegen, luisteren naar geluidjes via een koptelefoon of met de handen trommelen op de handen/knieen van de patiënt. De patiënt zal het beeld van die bewuste gebeurtenis steeds beter kunnen verdragen. De behandeling gaat door tot de patiënt niet meer van slag raakt wanneer aan het trauma wordt teruggedacht. De behandeling is al mogelijk bij kinderen vanaf 1 jaar.

Volwassenen

Volwassen personen die een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt kunnen baat hebben bij een behadeling met de EMDR-methode(Eye Movement Desensitization and Reprocessing).
Soms zijn er allerlei andere therapieen reeds versleten en werden daarmee geen afdoende resultaten geboekt.

Kinderen

Jaarlijks maken duizenden kinderen in Nederland een schokkende gebeurtenis mee. Dat kan variëren van een verkeersongeluk tot mishandeling en incest. Kinderen kunnen moeite hebben om zo’n trauma te verwerken en dat kan leiden tot langdurige klachten zoals buikpijn, hoofdpijn, gedrags- en slaapproblemen en nachtmerries. En ouders kunnen hen niet altijd helpen.

Over het algemeen kan volgens mij gesteld worden dat:
De EMDR verbluffende én snelle resultaten kent.