Gebrainwasht door een loverboy

Sjoukje Drenth Bruintjes verleent specifieke hulp m.b.v. exitcounseling aan slachtoffers van loverboys. Ook geeft ze lezingen, trainingen, preventielessen en workshops op dit terrein. 

Gebrainwasht door een loverboy

Valkenburg

Een jong meisje van 16 jaar is geprostitueerd door een jongeman. Zij vindt niet dat zij slachtoffer is en hij vindt niet dat hij een loverboy/pooierboy is. Volgens hen beide, wilde het jonge meisje graag op deze manier veel geld verdienen en heeft hij haar daarmee alleen maar willen helpen.

Signalen

Zo beginnen bijna alle verhalen over slachtoffers van loverboys, waarvan de ouders, de vrienden of andere familie, de sociale omgeving van het slachtoffer, zich in mijn praktijk melden. De klachten luiden als volgt:

 • volledige contactbreuk of nog slechts een uitermate oppervlakkig contact
 • er lijkt een persoonlijkheidsverandering plaatsgevonden te hebben
 • het slachtoffer doet, laat en zegt dingen die ze normaliter zelf niet zou doen, laten of zeggen.
 • er zijn veel ruzies, om niets zo lijkt het soms
 • vriendenkring is veranderd
 • zwijgen over hetgeen het slachtoffer met de nieuwe vriendenkring onderneemt
 • spijbelen van school
 • het lijkt wel alsof het slachtoffer ruzie maakt om aan te sturen op een contactbreuk
 • het slachtoffer zegt dat ze het leuk heeft en dat ze niets anders wil
 • en als dan toch bekend wordt wat het slachtoffer doet, zegt het slachtoffer dat het op vrijwillige basis gebeurt.
 • en andere signalen

 

Zelfmoorden

Inmiddels zij er in de Valkenburg – zaak 2 zelfmoorden te betreuren. Mannen die spijt hebben van hun daad en het ineenstorten van hun gezin of relatie niet onder ogen durven zien, zo schrijven en vertellen de verschillende media. Vraag in deze is: zijn de zelfmoorden te wijten aan de opsporingsmethode van justitie? Er werd druk gelegd op de misbruikers van dit jonge meisje. Een druk, die door velen werd uitgelegd als een druk die bij de misbruikers zou leiden tot paniek omdat ze gedacht zouden kunnen hebben dat hun vrouw en kinderen erachter zouden kunnen komen. Het is niet aan mij om hierin een oordeel te vellen.

Volgens mij zou de discussie vooral moeten gaan over hetgeen het slachtoffer is aangedaan en waarom dit misbruik plaats vindt. Loverboys hebben succes, omdat er mannen zijn die klant van die loverboys willen zijn…omdat er mannen zijn die misbruik willen maken van zo´n jong meisje….toch?

Heerlen

Twee jonge meisjes van 14 en 15 jaar, zijn door 2 jongens geprostitueerd. Hun leven was een hel zo schrijft de Telegraaf. Er zou drugs gebruikt zijn.

Drugs en chantage

In mijn praktijk zie ik ook situaties, waarin de slachtoffers met behulp van drugs zoals GHB, maar ook m.b.v. rohypnol, onder invloed van loverboys, geprostitueerd zijn. Vak wordt een film gemaakt van het seksueel misbruik  en worden de meisjes door de loverboys gechanteerd met: “We hebben een film gemaakt van hetgeen je hebt gedaan. We zetten het op utube wanneer jij niet doet wat wij zeggen.” Naast de prostitutie is ook het onder druk drugs dealen een genoemde activiteit.

Het los maken van de loverboy: de vriend…werkelijkheid of illusie

Wanneer een slachtoffer uiteindelijk zelf naar mijn praktijk komt, spreekt ze in het begin nog vaak in termen van ” de vriend”, terwijl ze vertelt over gruwelijke psychische en fysieke mishandeling door die ” vriend”. Eenmaal in mijn praktijk, duurt de begeleiding tot het los komen van de loverboy  3 tot 6 consulten. Daarna volgt een traject tot meer stabilisering en deelname aan de samenleving op basis van eigen motivatie van het slachtoffer. Versterking van het zelfvertrouwen is er een onderdeel van.

Exitcounseling in mijn praktijk

In mijn praktijk begeleid ik al vele jaren slachtoffers van loverboys met mijn kennis en ervaring van exitcounseling. De kennis beslaat de mogelijke impact van destructieve controletechnieken/hersenspoeltechnieken op iemand´s identiteit, de sociale omgeving van het slachtoffer en de veiligheid in de samenleving. Ik ben begonnen als exitcounselor van slachtoffers van destructieve sektes. Inmiddels alweer vele jaren geleden, kwam de eerste moeder met de vraag: ” Mijn dochter zit bij jongens die haar prostitueren. Ze is er niet weg te krijgen. We hebben geen contact meer met onze dochter. Zou u misschien iets kunnen doen?”

Specifieke hulp, trainingen, lezingen en workshops

Ik ben gaan werken met mijn kennis als exitcounselor en het heeft gewerkt. Later heb ik de methode van exitcounseling iets meer toegespitsts op deze slachtoffers. Onderdelen van het traject waarmee ik werk, zijn een specifieke communicatieroute tot contactherstel en gedachtenzaad zaaien op een bijzondere manier.  Ik heb er succes mee. Daardoor is een landsbrede belangstelling voor mijn kennis en werk ontstaan. Sindsdien geef ik lezingen, workshops en trainingen over mijn kennis, ervaring en methode aan professionals in de gezondheidszorg, politie, gedragswetenschappers, psychologiestudenten, leerkrachten en andere belangstellenden. Preventielessen geven op scholen is een van mijn andere dankbare taken. Op mijn website www.slachtofferloverboys.nl, kunt u meer lezen over mijn werk. Ook mijn websites www.sektehulp.nl en www.counselingpraktijk.nl bieden belangrijke en interessante informatie.

Bent u op zoek naar hulp op dit terrein? Bel me dan gerust: 0655168867.   Mailen kan ook: [email protected]

Sjoukje Drenth Bruintjes.