Hulpwijzer in de Praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes

Hulpwijzer in de praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes

Hulpwijzer geeft antwoord op de vragen:

 • Met welke klachten en hulpvragen kan ik terecht in de praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes
 • Onder welke welke vorm van hulp vallen de klachten en hulpvragen
 • Voor welk advies/support kan ik terecht in de praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes
 • Wat zijn in dat geval de mogelijkheden
 • Voor welk thema kan ik bij Sjoukje Drenth Bruintjes een lezing/ workshop/ training aanvragen

Voor alle hulpvragen, mental support verzoeken en advies, alsmede de lezingen, workshops en trainingen, kunt u contact opnemen met Sjoukje Drenth Bruintjes:

Informerende websites van Sjoukje Drenth Bruintjes:

www.counselingpraktijk.nl       www.exitcounseling.nl       www.sektehulp.nl       www.slachtofferloverboys.nl

Methode van hulp/ mental support/ advies:

 • Counseling/ coaching: stress, relatie, rouw en verlies, conflict, ADHD, schoolcounseling, bedrijfscounseling, kindercounseling, ziekte, eenzaamheid, verslaving, depressie, puberteit, adolescentie en andere levensloop hindernissen.
 • Exitcounseling: slachtoffers van hersenspoelen/ destructieve controletechnieken, slachtoffers van destructieve sekten of destructieve sektes, slachtoffers van loverboys of pooierboys, slachtoffers van incest, slachtoffers van huiselijk geweld/ geweld, slachtoffers van kindermishandeling, slachtoffers van seksueel misbruik, slachtoffers van ritueel misbruik, slachtoffers van satanisch ritueel misbruik, slachtoffers van BDSM, slachtoffers van doublebind relaties en andere situaties waarin destructieve controletechnieken een rol spelen.
 • Personal Coaching: personal coach als sparringpartner voor managers, artiesten, topsporters ( zowel individuele sporter als teamsporters) en anderen die onder grote druk moeten presteren
 • Vrije Dans Expressie: stress, relatie, rouw en verlies, depressie, slachtoffer van iedere vorm van psychisch of fysiek geweld, op zoek naar jezelf zijn, alle leeftijden
 •  Sportconsultancy: organisatie van sportevenementen, (interim) management sportcomplex: b.v. zwembad, aansturing sportmanagement vanuit gemeente, methodische- en didactische ondersteuning van lessen lichamelijke opvoeding en sport bij resp. onderwijs en sportvereniging, sportkeuze-advies en andere.

Lezing/ Workshop/ Training

Het is mogelijk een lezing of workshop of training aan te vragen voor de medewerkers van een bedrijf, leerlingen van een school, studenten aan Hogeschool of universiteit, onderwijzend personeel, leerkrachten, gedragswetenschappers in het veld, politie, zedenpolitie, jeugdzorginstellingen en andere.

Naast in company trainingen, geeft Sjoukje Drenth Bruintjes ook lezingen en workshops vanuit haar eigen praktijk. U kunt zich altijd aanmelden als belangstellende. Wanneer u zich heeft aangemeld, dan krijgt u zo spoedig mogelijk bericht over tijd en lokatie van de eerstvolgende lezing/ workshop met het thema van uw voorkeur.

Voor meer informatie, linkt u gerust naar: Lezingen, Trainingen en Workshops

Mogelijk thema’s van de lezingen, workshops, trainingen en preventielessen:

Loverboys:

 • Loverboys: Het is OVER boys!
 • Hoe krijgt een loverboy/ lovergirl/ pooierboy vat op jouw kind/ jouw dochter/ jouw zoon?
 • Wat kan ik ondernemen tegen de mogelijke invloed van loverboys?

Sekten en hersenspoelen:

 • Brainwash is geen fictie! Brainwash bestaat!
 • Hoe haal ik mijn man/ vrouw/kind/ vriend uit een destructieve sekte?
 • Wat zijn destructieve controletechnieken en wat kan ik ertegen ondernemen?
 • Sektekinderen, wie zijn ze, hoe zijn ze en hoe help je ze?

Stress:

 • Stress, wat is dat en wat kan ik ertegen doen?
 • Stress management
 • Ontspanningsoefeningen

Huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Wat is huiselijk geweld en kindermishandeling en wat kan ik ertegen doen?
 • Hoe herken ik huiselijk geweld en kindermishandeling

en andere onderwerpen m.b.t. de disicplines, kennisterreinen van de praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes

Voor meer informatie over de mogelijkheden in de praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes, kunt u naar:

Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met Sjoukje: