Inleiding creative counseling exitcounseling en sportconsultancy

“Respect Mens Creativiteit centraal”  

Sjoukje Drenth Bruintjes, counselor/coach, exitcounselor, spreker en sportconsultant.

Counseling en Consultancy Praktijk

Sjoukje Drenth Bruintjes/

Creative Counseling         

is een brede zelfstandige praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes, met aan de ene kant van het spectrum psycho-sociale hulpverlening middels counseling, coaching, exitcounseling en vrije dansexpressie en aan de andere kant van het spectrum de sportconsultancy met o.a.: sportmanagement en methodisch – didactische ondersteuning van lessen lichamelijke opvoeding en sport in het onderwijs en bij verenigingen, organiseren van sportevenementen e.a. Naast de hulpverlening en het mogelijke advies, is Sjoukje Drenth een bekwaam spreker over alle disciplines van haar praktijk. Met name als exitcounselor en als spreker over de mogelijke impact van destructieve controletechnieken/hersenspoelen , geniet Sjoukje Drenth landelijke bekendheid.

Counseling/Coaching:

Psychosociale – en maatschappelijke hulpverlening middels counseling/coaching:

het begeleiden van mensen naar beter vaarwater.

Met welke problemen kunt u bij de afdeling counseling terecht:

 • Stress
 • Relatie problematiek
 • Rouw en verlies verwerking
 • Verslaving
 • Trauma
 • ADHD
 • School counseling
 • Bedrijfs counseling/conflict hantering
 • Personal mental coaching
 • Ziekte, eenzaamheid e.d.

Exitcounseling:

Specifieke hulpverlening aan slachtoffers van destructieve controletechnieken. Destructieve controletechnieken ( hersenspoelen/brainwashing) zijn een handjevol psychologische trucs, die een slachtoffer op een andere manier naar zichzelf en de wereld laten kijken terwijl tegelijkertijd het slachtoffer wordt geïsoleerd van zijn/haar toetsstenen. Een mogelijk gevaar daarvan is mijns inziens het verlies van zelfbeschikking en de eigen vrije wil.

Met welke problemen kunt u bij de afdeling exitcounseling terecht:

 • Slachtoffers van sektarisch getinte structuren:sektehulp.nl
 • Slachtoffers van loverboys: loverboys    
 • Incest slachtoffers
 • Slachtoffers van double-bind relaties
 • En andere afhankelijkheidsrelaties en situaties.

Erkenning voor Sjoukje´s kennis, ervaring en inzet m.b.t. het fenomeen van de mogelijke impact van destructieve controletechnieken bij allerlei mensen en instanties, heeft ertoe geleid dat, behalve hulpverlening, ook educatie/voorlichting op dit specifieke terrein in binnen-en buitenland op het programma staat.

(Denkt u daarbij o.a. aan sekte-problematiek en loverboys/pooierboys-problematiek)

Sportconsultancy en sportcounseling:

van sportmanagement en advies tot methodisch-didactische ondersteuning van lichamelijke opvoeding in onderwijs en bij vereniging.

Voor welk advies kunt u bij de afdeling sportconsultancy terecht:

 • Sportmanagement van sportorganisaties/sportcomplexen
 • Methodisch didactische ondersteuning van lessen lichamelijke opvoeding en sport in onderwijs en bij verenigingen
 • Sportcoach: individueel en teamcoach
 • Mentale begeleiding van topsporter en recreatief sporter
 • Bewegingsadvies en sportkeuze

Workshops, lezingen, incompany trainingen e.d.:

Het is mogelijk workshops en lezingen te boeken betreffende alle bovenvermelde disciplines van de praktijk. Sjoukje Drenth is een ervaren en succesvol spreker op congressen, maar ze geeft ook in company trainingen en verzorgt ook zelf workshops en lezingen. U kunt zich aanmelden voor een van haar lezingen/workshops, maar u kunt ook een training, lezing of workshop aanvragen voor uw organisatie. Voor meer informatie daarover zie: Trainingen/Workshops/Lezingen

Andere kennis o.a.: EMDRRET en Hartcoherentie.

Voor meer mogelijkheden en informatie: