Inleiding RRT, RET en EMDR

TIP: Kom naar de loverboys workshop van Sjoukje Drenth

 

RRT Sjoukje Drenth-Bruintjes ©

“Mensana in corpore sano” vormt het uitgangspunt bij deze therapeutische benadering van verschillende problematieken.

RRT is de afkorting van Rust en Ruimte Therapie en is ontwikkeld door Sjoukje Drenth Bruintjes

Sjoukje Drenth-Bruintjes is o.a. counselor/ coach, exitcounseler, sportconsultant, spreker en lerares lichamelijke opvoeding. Zij heeft de kennis van de verschillende kennisdisciplines die ze beheerst gebruikt in de vorming van de RRT.

Belangrijke kern: stresshantering middels ontspanningsoefeningen en vormen van bewegen, gecombineerd met stresscounseling waarin middels counselingvaardigheden samen met de client geprobeerd wordt tot rustiger vaarwater te komen. De rustgevende aspecten van de ruimte en natuur van de provincie Groningen zijn een fijne toegevoegde waarde. Met name geschikt voor mensen met stress-klachten, rouw-en verlies-problematiek en depressieve gevoelens.

RET

“Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken”.

Dit is een wijsheid van de Griekse wijsgeer *Epictetus. Op deze wijsheid is de essentie van de RET gebaseerd. RET is de afkorting van Rationeel-Emotieve Therapie. Het is een vorm van *cognitieve gedragstherapie. De grondlegger van de therapie is *Albert Ellis, geboren in 1913 in de Verenigde Staten.

Het zoeken naar irrationele gedachten/gevoelens die bepaald inefficiënt en/of onaangenaam gedrag/gevoel veroorzaken opsporen en het inzicht daarover gebruiken om een mens in gezonder vaarwater te brengen is volgens mij een redelijke omschrijving van de kern van RET.

Ellis gebruikt een deel van het alfabet voor de benoeming van het een en ander. Daarom wordt zijn model wel het ABC-model van RET genoemd.

Er zijn bedrijven en cursusaanbieders die andere vertalingen van de afkorting gebruiken, maar rationeel emotieve therapie zijn de begrippen die Albert Ellis zelf heeft gebruikt.

EMDR

” EMDR gaat ervan uit dat traumatische ervaringen anders in de hersenen worden opgeslagen dan gewone ervaringen. Met EMDR wil men de ‘ruwe herinnering’ activeren, waarna er voor de client meer inzicht moet komen in de oorzaak van de problematiek waarmee de client is gekomen”.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. Een ingewikkelde term voor, gesimplificeerd geschreven, meer gebruik van onze hersens.

Normaliter gebruiken wij, mensen, als we wakker zijn slechts een zeer klein gedeelte van onze hersenen. ’s Nachts is dat percentage aanmerkelijk hoger, zelfs bijna honderd procent. Met name tijdens de REM-slaap proberen we gebeurtenissen van de dag te verwerken. Onze ogen bewegen dan flink van links naar echts e.d. Middels de EMDR worden die bewegingen van de ogen eigenlijk bewust gestimuleerd. Of hiermee een deel van het succes van EMDR is verklaard is nog niet bekend. Verschillende wetenschappers houden zich nog met de oorzaak van het succes van de EMDR-behandelmethode bezig. Dat EMDR opmerkelijke resultaten boekt is echter wel duidelijk. Opvallend tussen allerlei wetenschappers die zich met het fenomeen van de EMDR bezighouden is de van oorsprong Nederlandse psychiater Bessel van der Kolk.