Workshops, Lezingen en Trainingen

Sjoukje Drenth Bruintjes, spreker.

Sjoukje Drenth Bruintjes, counseler/ coach, sportconsultant, personal sportcoach en exitcounseler, houdt reeds enkele jaren met succes lezingen, workshops, in company trainingen, themamiddagen en projectmatige lessen/colleges/ preventielessen, omtrent de verschillende disciplines van haar praktijk. Voor de lezingen en workshops zit u op deze pagina goed. Mocht u geïnteresseerd zijn in een bijdrage van Sjoukje Drenth Bruintjes middels lezing/ workshop/ training/ demonstratie, dan kunt u contact opnemen: Bel 0655168867 of mail naar: [email protected]

Naast de lezingen en workshops op lokatie van de aanvragers, worden er ook lezingen en workshops door Sjoukje Drenth zelf georganiseerd.

Voor meer informatie over educatief materiaal van de hand van Sjoukje Drenth-Bruintjes, kunt u ook terecht op:
Creatief Educatief.

Een indruk van een lezing/workshop/training/preventieles van Sjoukje Drenth Bruintjes

Onderstaande 2 filmpjes geven een indruk van de wijze waarop Sjoukje Drenth Bruintjes haar publiek weet te boeien met thema’s zoals hersenspoeling, sektes, loverboys en pesten.

Over Hersenspoelen! Bijvoorbeeld in destructieve sektes en bij loverboys

Over Sjoukje´s workshop: ” loverboys: Het is OVER boys!”

Het lezing – training en workshop -pakket wat Sjoukje Drenth Bruintjes kan bieden:

 • Brainwash is geen fictie! Brainwash bestaat!
 • Loverboys: Het is OVER boys!
 • Pesten maakt slachtoffers! Die er iets aan!
 • Omgaan met diabetes mellitus type 2
 • Stress hanteren. Hoe doe je dat?
 • Voorkom een burn-out!
 • andere thema’s mogelijk binnen het kennisterrein van Sjoukje Drenth Bruintje

Seminar Creative Counseling van Sjoukje Drenth Bruintjes in 2006

Sjoukje Drenth Bruintjes organiseerde in januari 2006 het eerste grote seminar over counseling, exitcounseling en sportconsultancy in haar praktijk. Het Seminar Creative Counseling van Sjoukje Drenth-Bruintjes was een uniek evenement in Nederland. Er werd gesproken over exitcounseling (= specifieke hulp voor slachtoffers van destructieve sekten en loverboys b.v.) van Sjoukje Drenth Bruintjes. Enkele van haar ex- clienten op dit gebied, voerden het woord. Zo werden ervaringen gedeeld door een jonge man over een jeugd onder invloed van de Noorse Broeders ( CGN), waarin 20 stokslagen op de voetzolen van een kind als straf voor het zien van een tekenfilmpje op tv bij een buurjongetje indruk maakte op het publiek. Maar ook het verhaal over 10 jaar onder invloed van Miracle of Love ( MOL), waarin de ervaring verteld werd over de ernst van de manipulatie in die groep en hoe Sjoukje Drenth Bruintjes d.m.v. exitcounseling deze jonge vrouw weer terug bracht bij zichzelf en haar los maakte uit de ban van de MOL. Verhalen die zoveel jaren niet voor het voetlicht kwamen en dan nu open en bloot werden verteld voor een geboeid publiek.

Een blik op dit seminar? Kijk maar eens:

Sjoukje Drenth Bruintjes in de media

De media heeft veel aandacht voor visie, kennis en werk van Sjoukje Drenth Bruintjes. Voor die media-aandacht, kunt u terecht op: Sjoukje Drenth Bruintjes in de media.

Aanvragers voor deze lezingen van Sjoukje Drenth Bruintjes komen uit allerlei hoeken van de samenleving. Voorbeelden ervan:

 • Hulpverleners in de jeugdzorg uit alle delen van Nederland
 • Workshop voor slachtoffers en ouders op uitnodiging van Stichting Stade en FIOM in Utrecht
 • Themamiddag voor hulpverleners jeugdzorg in Nederland, gehouden te Utrecht op uitnodiging van Stichting Stade
 • Congres Loverboys problematiek op uitnodiging van Pretty Woman, gehouden te Utrecht
 • Medilex: Sjoukje Drenth Bruintjes op het congres van MEDILEX voor professionals in de gezondheidszorg: Loverboys…ontmaskerd minder mooi!
 • International Cultic Studies Association(ICSA) ten behoeve van een internationaal congres over sektes, dwingende beinvloedingstechnieken en de mogelijke hulpverlening daarin te Brussel(eind juni, begin juli 2007). Sjoukje´s lezing heet perception. U kunt het zien op utube via het icoontje bovenaan deze website of via een directe link: Perception
 • Studenten van universiteiten en hogescholen(psychologie, sociologie, journalistiek etc.)
 • Middelbare Scholen(voorlichting preventie loverboys problematiek)
 • Ouders en andere dierbaren van slachtoffers van destructieve controletechnieken: sekteslachtoffers, slachtoffers loverboys etc.
 • Politie
 • Stichting M ( Meld Misdaad Anoniem): training van hun front office voor het kunnen doen van een eerste gesprek met slachtoffers van sekten. Daarbij verwijzen ze ook naar mijn praktijk.
 • Educatie destructieve controletechnieken en advies ten behoeve van onderzoek van Buro Beke betreffende sekten in Nederland. Advies o.b.v. de ervaringen in de praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes en de kennis die zij als exitcounselor heeft..

Een greep uit de lezingen en workshops van Sjoukje Drenth Bruintjes:

Voorbeeld van een lezing van Sjoukje Drenth Bruintjes:

Medilex congres: Loverboys… ontmaskerd minder mooi …
Sjoukje Drenth Bruintjes heeft op verzoek van Medilex op 30 september 2009 aan dit congres deelgenomen als spreker over o.a.:

Sjoukje Drenth wist op haar geheel eigen enthousiaste boeiende wijze het publiek te inspireren en tot de laatste woorden van haar lezing te boeien. Dit congres is geacrediteerd voor psychologen, orthopedagogen en maatschappelijk werkers. Andere aanwezige beroepsgroepen: medici, politie, therapeuten e.a.
De andere sprekers naast Sjoukje Drenth: Ernst frank Muller, advocaat van Maria Mosterd, Linda terpstra, directrice Fier Fryslan en Henk Werson, nationale recherche. Dagvoorzitster was mevrouw C Dettmeijer, nationaal rapporteur mensenhandel, BNRM.

Lezing IMPACT LOVERBOYS CONSTRUCTIE op het Friesland College

Op uitnodiging van het Friesland College in Heerenveen, verzorgde Sjoukje Drenth Bruintjes op vrijdag 24 april 2009 een lezing over de impact van de loverboys constructie voor leerlingen van het 3de en 4de leerjaar van deze MBO opleiding. Meer weten? Link dan naar de radiorapportage hiervan van BNN Today: Sjoukje Drenth Bruintjes houdt lezing op het Friesland College in Heerenveen.

Congres Pretty Woman/Stichting Stade met 2 workshops loverboys problematiek van Sjoukje Drenth Bruintjes

donderdag 2 oktober 2008 in Utrecht
Het programma zag er als volgt uit:

LandelijkCongres over loverboys problematiek

Op donderdag 2 oktober 2008 vond het congres over loverboys problematiek van Pretty Woman/Stichting Stade plaatsvinden.
Sjoukje Drenth Bruintjes was een van de workshopleiders. Ze was door Pretty Woman gevraagd o.a. wegens haar specifieke expertise op het gebied van de mogelijke impact van destructieve controletechnieken, in dit geval m.b.t. de loverboys constructie.
De kosten waren 100 euro p.p.
Voor een korte impressie van de leuke en succesvolle deelname van Sjoukje, kunt u terecht op haar “nieuwsbrief”.

Korte beschrijving:
De opening werd gedaan door wethouder Rinda den Besten
Rinda den Besten (PvdA) is wethouder in Utrecht voor Jeugd, Onderwijs, Volksgezondheid in de wijken Noordwest en Overvecht.
Er werd een film getoond. Na de lunch vonden de workshops plaats:

Waarom slachtoffer van een misbruikrelatie?
Workshop door: Wieke Visser, Psychotherapeute afdeling Jeugd Altrecht Utrecht Stad.
Uit de voorgeschiedenis van veel slachtoffers blijkt dat signalen niet goed zijn opgepakt. Meiden geven wel aan dat er iets mis is, maar ze komen niet met het echte verhaal naar buiten. In deze workshop leert u welke persoonlijkheidskenmerken en omgevingskenmerken meisjes gevoelig maken voor beïnvloedingstechnieken van loverboys.

De mogelijke impact van destructieve gedragscontrole-technieken bij loverboys-problematiek -Visie van Sjoukje Drenth-Bruintjes.
Workshop door: Sjoukje Drenth-Bruintjes, exitcounseler, counselor/coach
Counseling & Consultancy Praktijk Sjoukje Drenth-Bruintjes.
Essentieel in de preventie is het vroegtijdig onderkennen van signalen die kunnen wijzen op de invloed van destructieve gedragscontrole-technieken op meiden in de vroege pubertijd. Deze dwingende beïnvloedingstechnieken worden veelvuldig gehanteerd door loverboys en mannen die uit zijn op uitbuiting van hun slachtoffer.

Laag niveau: kwetsbaar en hoe toch weerbaar te maken
Workshop door: Marloes Wentink en Marjon Broersen, vaktherapeuten Orthopedagogisch Centrum OPL.
In de afgelopen tien jaar wordt steeds duidelijker dat meiden met een licht verstandelijke beperking vaak slachtoffer worden van een loverboy. De vraag is of het aantal slachtoffers met een licht verstandelijk beperking toeneemt, of dat dit probleem zich steeds meer in de openbaarheid manifesteert.

De kracht van aangifte en vervolging: de pro’s en contra’s!
Workshop door: Carolien Loeber van de Koninklijke Landelijke Politie Dienst afdeling mensenhandel en Cher Cruden afdeling commerciële zeden Utrecht.
Er moet meer aandacht komen voor het aanpakken van loverboys. Slachtoffers doen weinig aangifte en worden onvolledig of slecht geïnformeerd over het aangiftetraject. Is het verstandig slachtoffers te motiveren aangifte te doen en wat levert hen dat op in het herstelproces?

Trauma en herstel
Workshop door: Rozemarijn Duveen, psycholoog RIAGG Jeugd Noord Holland-Zuid.
Naast de grote groep risicomeisjes heeft Pretty Woman een grote groep slachtoffers in begeleiding die gedwongen in de prostitutie hebben gewerkt en de stap hebben gezet naar hulpverlening. Het verwerken van seksueel misbruik, waaronder gedwongen prostitutie, is een `vak apart`. In deze workshop zal een overzicht worden gegeven van de Horizon methode, een methode waarvan bewezen is dat zij effectief is, die kort duurt, en die meisjes/jonge vrouwen kan helpen hun traumatische ervaringen te verwerken. We maken hierbij gebruik van voorbeelden uit de praktijk en discussie met de workshop deelnemers.

Aan het einde van de dag volgde een interactieve voorstelling:
Terugspeeltheater
Een interactieve voorstelling terugspeeltheater met drie acteurs, twee muzikanten en een spelleider als (afsluitend) onderdeel van het congresprogramma.
Afsluiting met borrel

Themamiddag van Sjoukje Drenth Bruintjes over loverboysproblematiek op zaterdag 10 november 2007 in Utrecht

werd door de deelnemers goed ontvangen en was mede daarom een fijn succes.
Doelgroep: hulpverleners
De themamiddag over loverboysproblematiek was bedoeld voor hulpverleners die werkzaam zijn met slachtoffers van loverboys (in verschillende fases).
Inderdaad waren vertegenwoordigers van allerlei hulpverlenende instanties op het terrein van loverboysproblematiek aanwezig. Ze zorgden voor een volle zaal en veel positieve interactie.
Doel van de middag was de kennis met de deelnemers te delen over de achtergronden van de
loverboysproblematiek en praktijkhandvaten te geven voor het contact met de slachtoffers en hun familie.
Interactie met (en tussen) de deelnemers aan de hand van praktijkcasussen was daarom een belangrijk onderdeel van het programma van deze middag.
De bijeenkomst werd gehouden op zaterdag 10 november 2007 in locatie Pieters Kerkhof van Stade/Fiom
in Utrecht. De zaal alsmede koffie en thee werden beschikbaar gesteld door Stade/Fiom Een indruk van de themamiddag loverboysproblematiek voor hulpverleners.

Loverboys: Het is OVER boys! door Sjoukje Drenth Bruintjes zelf georganiseerd.

U kunt er meer over lezen op: Loverboys: Het is over boys!

Aanmelden kan via mail: [email protected] .Je kunt ook bellen: 0655168867

Brainwash is geen fictie! Brainwash bestaat! door Sjoukje Drenth Bruintjes zelf georganiseerd.

U kunt er meer over lezen op: Brainwash is geen fictie! Brainwash bestaat!

Aanmelden kan via mail: [email protected] Je kunt ook bellen: 0655168867

Voor meer informatie over de praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes: www.counselingpraktijk.nl
Eventueel kunt u voor info bellen: 06-55168867
of mailen: [email protected]