Methodiek & Didactiek Lichamelijke Opvoeding & Sport

Lesmethodische –en didactische ondersteuning

van lichamelijke opvoeding in het onderwijs en sport bij sportverenigingen.

‘Mijn visie op de mogelijkheden die het vak lichamelijke opvoeding in het onderwijs en sport bij verenigingen, te bieden heeft’

Lichamelijke opvoeding in het onderwijs is een vak apart. Een goede methodiek en didactiek kunnen ervoor zorgen de mogelijkheden die lichamelijke opvoeding in het onderwijs biedt, ten volle te benutten.
Lichamelijke opvoeding in het onderwijs zorgt tijdens de schooluren van de jeugd voor enige beweging. Een zeer noodzakelijke, welbekende en toch heel vaak onderbelichte component voor een gezond bestaan van de mens.
Het bevorderen van de gezondheid middels bewegen is echter slechts een van de te bereiken doelstellingen van lichamelijke opvoeding.
Jeugd motiveren tot bewegen door o.a. een breed scala aan bewegings/sportmogelijkheden aan te bieden en door goed te luisteren naar de belangstellingswereld van de jeugd, is ook een belangrijk onderdeel van de lichamelijke opvoeding.

Bewegen als “life-time-skill” vereist in de eerste plaats de interesse van de jongere en een goede voorlichting over het belang van “blijvend bewegen”.
Lichamelijke opvoeding biedt nog andere, niet zo voor de hand liggende, mogelijkheden: socialisering, vertrouwen hebben en verantwoordelijkheid nemen. Denk maar eens aan leerlingen die elkaar om de beurt ‘helpen/ondersteunen/vangen’ bij een oefening, na goede instructie van de vakleerkracht. Of denk aan de instructies die “het leren samen spelen” bevorderen in de teamsporten.
Een goede vakleerkracht is met al die verschillende mogelijkheden van zijn/haar vak bezig, gedurende de lessen die hij/zij verzorgt.
Helaas is niet iedere school uitgerust met een vakleerkracht voor lichamelijke opvoeding. Met name daar kan ik in het onderwijs met mijn kennis van en ervaring met methodieken en didactiek in de lichamelijke opvoeding een toegevoegde waarde hebben voor de kwaliteit van het bewegingsonderwijs.

Bij verenigingen is de noodzaak van een goed advies en ondersteuning van methodiek en didactiek van de sportlessen ook van belang. Ook daar kan ik een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sportles.
Sportverenigingen kampen al jaren meer en meer met een tekort aan vakleerkrachten. Vaak zijn het de ouders van leden die ervoor zorgen dat de sportlessen doorgaan. Fantastische ouders natuurlijk…..maar de kwaliteit en veiligheid van de sportles kunnen zij zonder scholing op dat terrein niet hoog houden.
In het kort samengevat: Met goede methodieken en de juiste didactiek kunnen de mogelijkheden die het vak lichamelijke opvoeding biedt beter benut worden. Ik doel daarmee o.a. op:

Bewegen

  • Gezondheidsbewustzijn
  • Bewegen als middel om gezondheid te bevorderen
  • Motivatie tot bewegen
  • Verantwoord bewegen
  • Veel sportkeuzemogelijkheden door aanbieding breed scala aan sporten.
  • Bewegen als life-time-skill
  • Socialisering, vertrouwen en verantwoordelijkheid, integratie
  • Luisteren naar de belangstellingswereld van de jeugd t.a.v. sport en bewegen.

Hetzelfde geldt voor de sportlessen bij de verenigingen.
Dat dergelijke kwaliteiten van sport en lichamelijke opvoeding ook van nut kunnen zijn voor bewegings/sportlessen aan volwassenen, is natuurlijk wel duidelijk.

Drijfveren en roots

Sjoukje Drenth Bruintjes zelf aan het woord:

” Als kind ben ik opgegroeid in een uiterst sportminded gezin. Mijn ouders waren vooral turners met veel gevoel voor het belang van sport en het verenigingsleven daarin, voor de samenleving. Sport en bewegen, alsmede het belang ervan om iedereen in de samenleving de kans te bieden om eraan mee te doen, is me met de paplepel ingegeven.

Ik ben na het atheneum gaan studeren aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Groningen om te kunnen worden wat ik van kinds af aan wilde worden: Lerares lichamelijke Opvoeding. Jaren lang(ongeveer 17 jaar) heb ik na die opleiding les gegeven aan zeer verschillende instellingen, scholen en verenigingen: basisscholen,middelbare scholen, een internaat voor zeer moeilijk opvoedbare jongeren, een opleiding voor verpleegkundigen, vrouwen die vanwege geloofsovertuiging of andere redenen niet gemengd les wilden ontvangen, maar wel graag jazzdans en showballet wilden beoefenen en ook aan allerlei sportverenigingen.

Bij de Sportvereniging Oude Pekela, kon ik mijn creativiteit helemaal kwijt:
Ik heb er “ Creative Jazz-dance” voor jong en oud, alsmede “ danceplay” voor kinderen van 1 en half jaar tot-3 jr. ontwikkeld.
De vereniging heeft me met mijn jazzdansgroepen aan veel danswedstrijden mee laten doen, waarvan vele met een zeer goed resultaat eindigden: Nationaal kampioen, eens een tweede en een derde plek enzovoorts.
Na mijn actieve jaren als lerares, ben ik bestuurlijk bezig gegaan in de sport en ben ik gaan studeren: psychologie, daarna o.a. counseling.
Dat ik met mijn activiteiten voor de sport in Oude Pekela de verdienstenprijs heb mogen ontvangen, vond ik een hele eer en voelde zeker als een bekroning voor mijn werk aldaar.

Dat alles resulteerde, na enkele jaren sportadviesbureau, in een goed bekend staande en erkende hulpverlening en advies praktijk voor counseling/ coaching, exitcounseling en sportconsultancy, waarin natuurlijk ook mijn geheel eigen wijze van benaderen tot uiting komt:
Creative Counseling”/”Counseling & Consultancy Praktijk Sjoukje Drenth Bruintjes.

Voor meer informatie, kunt u contact met mij opnemen.
Dat kan:
per mail: [email protected]
per telefoon: 06-55168867