Narconon onder verscherpt toezicht van IGZ

Narconon onder verscherpt toezicht van IGZ

Narconon die o.b.v. de ideologie van Scientology lijkt te werken onder toezicht

Verslavingsinstelling Narconon in Zutphen is door de inspectie voor de gezondheidszorg IGZ onder verscherpt toezicht gesteld. Narconon lijkt op basis van de ideologie van Scientology te werken. De veiligheid van de patienten zou in het geding zijn. Narconon mag geen patienten meer aannemen met ernstige verslavingsproblematiek of psychische/psychiatrische stoornissen.

De inspectie heeft, na meldingen over de zorg bij Narconon, onaangekondigde bezoeken gebracht aan deze instelling. Inspectie heeft, zo schrijft Skipr, geen vertrouwen dat Narconon hun aanbevelingen over zal kunnen nemen.

De onder toezicht stelling is vooralsnog voor de duur van 6 maanden. Wanneer de patientveiligheid daarna nog in het geding is, overweegt IGZ de minsiter te adviseren een aanwijzing te geven.

Wtzi

Narconon heeft de Wtzi toelating ook ingetrokken. Wtzi Zorginstellingen hebben een toelating nodig wanneer ze de zorg die ze aanbieden op grond van de Zorgverzekeringswet of AWBZ voor vergoeding in aanmerking willen laten komen. De WTZi regelt de toelatingen, stelt regels over goed bestuur en bepaalt daarnaast in welke gevallen winst uitgekeerd mag worden. (ANP / Skipr) –

 

Bron:  http://www.skipr.nl/actueel/id15019-verslavingskliniek-narconon-onder-toezicht.html#sthash.OEieBR1H.dpuf

according to my percpetion

Sjoukje Drenth Bruintjes.