Projectmanagement

Onder projectmanagement in de praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes, wordt vooral verstaan het op projectmatige basis begeleiden van activiteiten die onder de vlag van de sportsconsultancy in deze praktijk vallen.

Kijk voor de informatie daarover op:

Contact opnemen kan ook: