Rechtbank doet uitspraak over dood Renate Jonkers in sekte

De nachtmerrie van de mogelijke impact van hersenspoeltechnieken zichtbaar.

Een reactie van exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes.

 

De uitspraak van de rechtbank in Belgie is duidelijk: De sekteleden die bij het helingsritueel van Renate Jonkers zijn geweest zijn schuldig, maar hoeven niet naar de cel.

 

Helingsritueel

Renate Jonkers stierf bij een helingsritueel van deze destructieve sekte onder leiding van de ondertussen overleden Drazen Zabek. Renate stierf een gewelddadige dood ten gevolge van hetgeen Drazen Zabek: een ” helingsritueel” noemde.

Voor meer details over de uitspraak van de rechtbank, verwijs ik u naar de internetpagina hierover van de Gazet van Antwerpen. Volgens de uitspraak hebben de leden wel gezien wat er is gebeurd, hebben ze niets gedaan om het tegen te houden, maar konden ze ook niet de plotselinge impuls van Zabek voorspellen en zou hun tussenkomst niet met zekerheid de dood van Renate Jonkers hebben kunnen voorkomen.

De mogelijke impact van destructieve controletechnieken ( hersenspoeltechnieken)

Veel mensen zullen woedend zijn over de passieve houding van de sekteleden. Dat begrijp ik wel. Edoch, die passieve houding kan een van de mogelijke gevolgen zijn van wat de mogelijke impact van destructieve controletechnieken ( hersenspoeltechnieken) met mensen kan doen. Wanneer mensen onder invloed van destructieve controletechnieken staan van een manipulator of manipulatief systeem zoals b.v. een destructieve sekte, dan verliezen ze de grip over zichzelf en hun handelen. Slachtoffers van hersenspoelen verliezen hun zelfbeschikking, hun eigen vrije wil. Er zit iemand anders aan het stuur van hun handelen, denken en voelen. Iemand anders bepaalt wat ze doen, denken en voelen. Lees meer: inleiding over destructieve controletechnieken

De jury is van mening dat ze bij deze sekteleden niet de intentie om te doden hebben kunnen vinden.

De kleine wereld van Zabek

De kleine wereld van Drazen Zabek heeft een enorme ellende veroorzaakt. Als levend standbeeld verdienden de leden van zijn wereld een centje bij. Het lijkt zo leuk: levende standbeelden. Maar hier schuilde een ware nachtmerrie achter de standbeelden. Voor Renate Jonkers eindigde het normen en waarden patroon van de wereld van Zabek tot haar dood. Een dood die ook de andere leden van Zabek´s wereld had kunnen overkomen.

Sekten in Nederland

De gevaren van de mogelijke impact van hersenspoeltechnieken worden hier weer eens zichtbaar. Veel mensen denken bij hersenspoelen en sektes aan Waco, de Zonnetempel of Jonestown. In ieder geval is het iets wat lang geleden is gebeurd en hier niet bestaat, zo denken velen. Destructieve sekten bevinden zich echter ook nu in onze samenleving. Soms hebben de destructieve bewegingen een naam, soms zijn ze groot…maar o zo vaak zijn het kleine gesloten groepjes zonder naam waar niemand het bestaan ervan vermoedt en waar niemand oog op heeft.

Als exitcounselor ontmoet ik de slachtoffers en verleen ik hulp

Ik ontmoet de slachtoffers van grote gesloten manipulatieve systemen, maar ik ontmoet in mijn praktijk ook de slachtoffers van zulke kleine gesloten systemen/werelden/destructieve sekten. Ook zie ik vaak de ouders en vrienden van slachtoffers. Zij bellen vaak het eerst aan in mijn praktijk. Het zijn deze mensen die komen met klachten zoals: contactbreuk met hun dierbare, hun dierbare in de knel lijkt van persoonlijkheid veranderd, hun dierbare in die knel doet en zegt dingen die hij/zij anders nooit zou doen/zeggen. Meestal lukt het mij als exitcounselor om m.b.v. mijn exitcounseling – vaardigheden uiteindelijk de slachtoffers zelf te bereiken en te begeleiden naar hun eigen identiteit. Ik geef ze hun zelfbeschikking terug. Het eerste succes is dan het herstel van het contact tussen de betreffende ouders/vrienden en de dierbare in de knel. Als dat gelukt is, is de rest van het traject naar rustiger vaarwater een kwestie van tijd, geduld en de goede dingen doen/zeggen.

Missie

Het is mijn missie om mensen uit de tang van destructieve controletechnieken te halen, maar ik zie het ook als mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om de samenleving te attenderen op de gevaren van de impact van destructieve controletechnieken/hersenspoeltechnieken en wat je ertegen kunt ondernemen. Zie daarvoor ook mijn websites:

According to my perception

Sjoukje Drenth Bruintjes,

Exitcounselor in Nederland.