Rust-en Ruimte-Therapie

Wat zijn de mogelijkheden bij Rust en Ruimte Therapie

 • Relatie counseling
 • Rouw-en verliesverwerking
 • Hartcoherentie oefeningen
 • Dans en bewegen
 • expressie
 • Rust
 • Ruimte
 • Meerdaags mogelijk
 • Aangepast aan uw wensen en hulpvraag
 • stress-en relatie-problematiek,
 • rouw-en verliesverwerking etc.
 • Een programma o.b.v.
  • combinatie van kennis
  • bewegen en counselen

Andere activiteiten die ook mogelijk zijn tijdens Rust en Ruimte Therapie:

 • Workshop/Interactieve lezing over
  loverboys:
  Loverboys: Het is “over” boys!
  Een workshop van Sjoukje Drenth voor iedereen die zich voor dit onderwerp interesseert
 • Workshop: Brainwash is geen fictie! Brainwash bestaat!
  Een workshop van Sjoukje Drenth

Meer over de Workshop: Loverboys: Het is OVER boys!

Met name als exitcounseler en deskundige op het gebied van de werking, impact en ondermijning van destructieve controletechnieken geniet Sjoukje Drenth landelijke bekendheid. Haar aanpak van loverboys problematiek is gebaseerd op die deskundigheid en ervaring.
Haar resultaatgerichte aanpak als hulpverlener is bijzonder en heeft op velen (zowel slachtoffers en hun dierbaren als hulpverleners, zedenpolitie, psychologen, orthopedagogen e.a.) die er inmiddels kennis mee hebben gemaakt inspirerend gewerkt.
Sjoukje drenth nam als spreker deel aan congressen van Medilex, Stichting Stade, pretty Woman en de ICSA. Daarnaast houdt zij op verzoek regelmatig workshops op middelbare scholen en voor studenten.
Af en toe biedt Sjoukje zelf een workshop aan in haar praktijk of op locatie.
Zoals ook deze workshops.

Voorbeelden van gehouden workshops op deze terreinen:

 • MEDILEX congres:
  Loverboy .. ontmaskerd minder mooi!
  te Utrecht uitverkocht
  Sjoukje Drenth Bruintjes heeft, op uitnodiging van de organisatie MEDILEX, op het congres gesproken over haar visie en werkwijze m.b.t. loverboys problematiek. Op haar geheel eigen boeiende wijze wist ze de aanwezigen te boeien. Het congres is geaccrediteerd voor psychologen, orthopedagogen en maatschappelijk werkers. Andere beroepsgroepen die aanwezig waren: therapeuten, politie, medici en vakmensen alsmede bestuurders uit het onderwijs.
 • Congres loverboys-probelmatiek Utrecht
  Destructieve controletechnieken en loverboys problematiek. Met plezier heeft Sjoukje Drenth 2 workshops gegeven op het landelijk congres over loverboys problematiek van Pretty Woman te Utrecht. Voor een verslag ervan, kunt u terecht op de nieuwsbrief van het derde kwartaal 2008: “nieuwsbrief”.
 • Workshop loverboys problematiek Zuidbroek
  Hoe krijgt een loverboy vat op zijn slachtoffer en wat kun je ertegen ondernemen. De workshop over loverboys problematiek, waaraan ook door Radio Westerwolde (interview met Sjoukje) en het Dagblad van het Noorden aandacht werd geschonken, trok veel belangstellenden: Ouders, vrienden en andere familie van slachtoffers, slachtoffers, hulpverleners en zedenpolitie Groningen.
  Vanwege de grote belangstelling, werd de workshop opgedeeld: Enkele families en slachtoffers kozen hierbij voor een privé-consult, anderen gingen naar de workshop.
  Na het verhaal van Sjoukje Drenth, werd het een interactief gebeuren met het uitwisselen van opvattingen, informatie e.d. tussen slachtoffer, vrienden, hulpverleners en zedenpolitie. De workshopmiddag werd door alle deelnemers zeer gewaardeerd.

Meer over Workshop Brainwash is geen fictie! Brainwash bestaat!

Een workshop/interactieve lezing van exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes over de mogelijke impact van destructieve controletechnieken ( hersenspoelen) op iemands identiteit, zijn of haar sociale omgeving en de mogelijke gevaren ervan voor de samenleving. Daarnaast worden de Do´s en Don´t´s in de benadering van het slachtoffer en zijn/haar sociale omgeving besproken en wat je nog meer kunt ondernemen om de mogelijke effecten van destructieve controletechnieken tegen te gaan.

Destructieve controletechnieken (brainwashing/hersenspoelen)bestaan uit een aantal psychologische trucs, waarmee  iemands identiteit/attitude veranderd kan worden. Brainwash knaagt ongemerkt aan iemands zelfbeschikkingrecht en vrije wil.

Sjoukje Drenth is een van de weinige exitcounselors in Europa. Zij verleent met succes hulp aan slachtoffers van brainwash/hersenspoelen (o.a. sekte- en loverboy slachtoffers) d.m.v. een op dit probleem toegespitste methode van hulp: exitcounseling en geeft inspirerende workshops op dit terrein aan slachtoffers, hun dierbaren, hulpverleners,politie, leerkrachten, studenten, scholieren e.a.

Waves, de dichtbundel van Sjoukje Drenth over de mogelijke impact van destructieve controletechnieken op een vriendschap(autobiografisch) heeft succes en is ook nu nog voor u verkrijgbaar!

Wenst u eerst meer informatie, neem dan gerust contact op via: 06-55168867 of mail uw vragen naar: [email protected]