Schoolcounseling  Jeugdcounseling  Kindercounseling

Schoolcounseling van Sjoukje Drenth Bruintjes

Op veel scholen voor voortgezet onderwijs heeft een mentor weinig tijd voor de leerlingen. De begeleiding gebeurt, met de beste bedoelingen, helaas vaak tussen de bedrijven door. Er is weinig tijd om zich te verdiepen in de veranderde jongerencultuur.

We staan er niet allemaal zoveel bij stil, maar de scholen eisen veel van de leerlingen. Dat is mede zo omdat de samenleving veel van de scholen eist.

Een sterk geindividualiseerde samenleving, veel werkdruk en een overvloed aan informatiebronnen welke gevraagd en ongevraagd onze hersenen bestormen, laat zijn sporen na. Ook in de eisen die deze samenleving aan de scholen stelt en indirect aan de jonge scholier stelt.

Met name de informatie-overflow lijkt voor een sterk veranderde attitude te zorgen(zie Boeiiiijjjuuuuh, een boek van filosoof en columnist Wijnberg).

De jongere bekijkt de wereld en de gebeurtenissen daarin anders dan de generaties ervoor. Dat alles vraagt eigenlijk om een aangepaste aanpak op allerlei fronten vind ik, maar die is niet altijd voorhanden en soms ook nog helemaal niet bedacht.

De begeleiding van de scholier vergt behalve kennis van het onderwijs en kennis van de psychologie van de opgroeiende jongere, ook veel tijd, aandacht en inzicht in het geheel der dingen.

Er zijn scholen die het nut van een daartoe speciaal uitgeruste schoolcounselor zien zitten. Zij hebben een schoolcounselor voor een vast aantal uren aangesteld ten behoeve van de begeleiding van de jonge opgroeiende scholier.

Maar wat is dat eigenlijk, schoolcounseling?

Counseling is eigelijk een manier van hulpverlenen, waarbij de counsellor de leerling inzicht in zijn of haar problematiek laat krijgen. In tegenstelling tot een psycholoog, houdt een counselor zich op de achtergrond. D.w.z. dat de counselor handelt volgens het principe dat ieder mens de mogelijkheid in zich heeft om “zijn of haar eigen boontjes te doppen”. Op deze manier probeert de counselor de leerling tot inzicht te brengen en meester te worden over zijn problemen. Het komt er op neer dat counseling een professionele manier van omgaan met stress in het onderwijs is. Het is bovendien de manier om iedere leerling een luisterend oor te bieden. Dat laatste kan een hoop ellende voorkomen.

Mijn benadering is gebaseerd op mijn kennis als docente lichamelijke opvoeding van onderwijs en opgroeiende jeugd alsmede mijn kennis van het counselen. Dat mijn jarenlange ervaring als mentor en leerkracht in verschillende vormen van onderwijs(regulier onderwijs, maar ook onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare jongeren) veel kennis en ervaring extra geeft, zal duidelijk zijn.

Met deze kennis benader ik ook jeugd-en kindercounseling / kindercoaching, zowel op school als individueel in mijn praktijk.