Sekten Rapport: Het warme bad en de koude douche

Sekten Rapport heeft op macro niveau misstanden van bescheiden omvang bij sekten gevonden en erkent dat het voor kan komen dat de impact op individueel niveau schrijnend kan zijn.

Een persoonlijke noot

Dit schrijven is niet bedoeld een volledige weergave te zijn van het rapport. Daarvoor verwijs ik jullie graag naar de website van Buro Beke, waarop het gehele rapport te downloaden is. Ik beschrijf de wijze waarop het rapport bij mij als exitcounselor met een praktijk binnenkomt en geef mijn mening over een deel ervan. Mijn complimenten voor de medewerkers die het rapport hebben geschreven en dank voor hun belangstelling voor mijn visie en werk als exitcounselor t.b.v. het rapport.

Van een rustige start in mijn praktijk naar de hectiek van media aandacht voor mijn visie als exitcounselor

Op donderdagochtend 10 oktober begin ik zoals gewoonlijk de mail in mijn praktijk te lezen. Voor mij staat een kopje koffie. De hond, een lieve Berner Sennen, snort een slaperig deuntje onder mijn bureau. Het is nog rustig. ´s Middags komen cliënten in mijn praktijk en anders dan anders heb ik deze ochtend geen skypeconsulten met mijn cliënten. Tijd voor een rustige start in mijn praktijk. Ik neem een nipje van mijn koffie. Voor ik verder kan lezen in mijn mail, gaat de telefoon. Het is een journalist die mij vertelt dat het Sekten Rapport uit is en dat ze me graag willen interviewen over de wijze waarop mensen onder invloed van een destructieve sekte kunnen komen. Ik stem erin toe. Ze zullen er al gauw zijn en ik wil me voorbereiden: de hond moet nog even wandelen, de konijntjes moeten hun voer en de rest van de mail moet nog gauw even gelezen op urgentie en ja…na de wandeling met de hond zal ik me nog even rustig willen focussen op de interviews. Ik sta nog maar net met onze hond bij de deur om te vertrekken of de telefoon gaat weer: interview…over hersenspoeltechnieken. De hond dartelt vrolijk om me heen, terwijl ik de journalist te woord sta. Het duurt even. Wandelen kan niet meer. Er staat dan over enkele minuten een tv ploeg voor de deur en ik wil me er even op focussen. De hond kijkt een beetje sneu, maar ik beloof haar dat ik dat later op de dag goed zal maken. De rest van de dag lijkt een rollercoaster waarin ik zit: interviews en cliënten wisselen elkaar af. Ik heb weer vele malen uitgelegd hoe hersenspoeltechnieken werken, wat het met mensen doet en hoe ik de mogelijke slachtoffers van hersenspoelen naar beter vaarwater begeleid.

EditieNL

´s Avonds zie ik EditieNL. Het resultaat van een van de interviews. Wel goed…alleeen…editieNL suggereert met enig knip en plakwerk dat ik gezegd zou hebben dat de Noorse Broeders een sekte vormen waarin de mensen gebrainwasht zouden worden. Ik heb dat natuurlijk niet zo gezegd. De rest is wel o.k. maar dit heb ik niet gezegd. Zoiets zeg ik nooit. De oplettende kijker zal opgemerkt kunnen hebben dat je me zoiets ook niet op beeld ziet zeggen. Wat ik wel heb gezegd: ” er komen mensen van verschillende bewegingen in Nederland, o.a. van de Noorse Broeders, in mijn praktijk die zich slachtoffer voelen van de handelswijze van die beweging. Hun klachten lijken als 2 druppels water op klachten van mensen die slachtoffer zijn van destructieve controletechnieken. Ze zijn ook geholpen met mijn methode van hulp hierin: exit counseling“.

Voor de uitzending van Editie NL: Sekteleed onderschat. Mocht de link niet werken, dan kunt u de uitzending vinden onder uitzending gemist editie nl donderdag 10 oktober 2013.

Voor de korte uitsnede uit het interview: Sjoukje Drenth Bruintjes over haar visie en werk als exitcounselor n.a.v. sekten rapport

Distantie

Het is vervelend wanneer er slordig wordt omgesprongen met de zorgvuldigheid die ik in mijn formulering over zulke kwesties hanteer. Meestal gaat het wel goed, begrijpen journalisten het belang ervan om zorgvuldig te formuleren. Ook bij EditieNL is dat meestal o.k. Vandaag gaat het voor een klein deel in de uitzending mis. Ik heb niet over de Noorse broeders gezegd wat EditieNL hier suggereert. Ik distantieer mij dus ook nadrukkelijk van de suggestie dat ik gezegd zou hebben ” dat de Noorse broeders een sekte is waarin mensen gebrainwasht worden”. Dat er mensen vandaan komen die klachten hebben die als 2 druppels water lijken op klachten van slachtoffers van destructieve controletechnieken heb ik wel gezegd en daar sta ik ook achter.

Regionale Dagbladen

De regionale dagbladen publiceren eveneens over het Sekten Rapport. Het staat o.a. in De Stentor en De Limburger. Geinterviewd werden o.a. onderzoeker en directeur van het onderzoeksbureau dat het Sekten Rapport heeft uitgebracht: Anton van Wijk en exitcounselor/ sektedeskundige Sjoukje Drenth Bruintjes.

Voor een impressie verwijs ik jullie graag naar een scan uit de Limburger: De Limburger over het Sekten Rapport . Mijn werk en visie als exitcounselor alsmede mijn kennis van de mogelijke impact van destructieve controletechnieken zijn de onderwerpen die in de Limburger terecht zijn gekomen. Ook mijn terughoudendheid, genuanceerdheid en nauwgezetheid waarmee ik over sekten problematiek spreek komen aan de orde. Ik vind zorgvuldigheid in formuleren erg belangrijk. Die zorgvuldigheid zorgt er mede voor dat ik exitcounselor in Nederland kan zijn, dat ik met volle energie hulp kan verlenen aan mensen die zich op de een of andere wijze slachtoffer voelen van hersenspoeltechnieken.

Het Sekten Rapport

Buro Beke is door de overheid gevraagd om een onderzoek te doen naar sekten in Nederland. Op het rapport staat vermeld dat het om een onderzoek gaat naar nieuwe religieuze bewegingen en de toereikendheid van het instrumentarium voor recht en zorg.

Ik was en ben blij dat er een onderzoek is geweest. Ik heb mijn medewerking verleend in die zin dat ik over mijn ervaringen als exitcounselor in mijn praktijk heb gesproken, hoe destructieve controletechnieken iemand in de ban kunnen laten raken van een groep of persoon en wat ik er als exitcounselor tegen kan ondernemen in mijn hulp aan de mogelijke slachtoffers van hersenspoelen.

Conclusies

Dat het rapport concludeert dat er mensen zijn die slachtoffer zijn en dat die gevallen schrijnend zijn, is fijn voor de erkenning van de slachtoffers. Het onderzoek concludeert m.i. ook dat er weinig gevaar is voor het ontwrichten van de samenleving, zich baserend op hetgeen zij hebben gezien. Ik geloof wel dat hetgeen zij hebben gezien de conclusies die ze in het rapport maken wel zal rechtvaardigen. Toch denk ik over de gevaren voor de ontwrichting van onze samenleving een beetje anders.

Kritische noot

In het verleden heb ik gesproken met een oud ambassadeur van Israel, in zijn tijd als ambassadeur gezeteld in Londen. We hadden het over mijn werk als exitcounselor, over hersenspoeltechnieken en over hetgeen hij in zijn beroep als ambassadeur was tegengekomen. Destijds waren de ” selfbombings” van de Palestijnen een hot item. Ik vroeg hem hoe hij over de oorzaak van dat fenomeen dacht. Hoe komt het dat er mensen zijn die zichzelf opblazen. “Dat is ook hersenspoelen”, reageerde hij. “Hen wordt een fantastisch verblijf met heel veel maagden daarboven voorgespiegeld. Het leven hier is niet belangrijk. Daarnaast is er de sociale druk van de groep waar ze in bivakkeren”. Dat destructieve controletechnieken hierin een rol lijken te hebben gespeeld kan erop wijzen dat destructieve controletechnieken zo´n grote impact kunnen hebben dat een samenleving erdoor ontwricht kan worden, is mijn opvatting. Het is maar net hoeveel mensen onder invloed van destructieve controletechnieken staan en vooral wat het doel is van de beweging die deze technieken gebruikt. In mijn praktijk speelt ook het probleem van jongeren die naar Syrie gaan om daar te gaan vechten voor de rebellen. De verhalen die cliënten vertellen over de wijze waarop deze jongens worden geronseld, lijken m.i. als 2 druppels water op de wijze waarop destructieve sekten m.b.v. destructieve controletechnieken mensen in hun ban laten raken. In Belgie lijkt dit toch een groot probleem te worden. Of het de samenleving in Belgie ontwricht zal ik niet durven concluderen, maar het komt op mij wel over als een bedenkelijke ontwikkeling. Volgens mij kunnen bewegingen wel degelijk een groot gevaar vormen voor de veiligheid in de samenleving, maar vereist een heldere conclusie daarover wellicht nog meer onderzoek.

Compliment

Na dit kritische geluid over het rapport, wil ik benadrukken dat ik blij ben met dit rapport. Er is aandacht vanuit de overheid voor sekten problematiek. Het geluid dat deskundigen, voormalige slachtoffers van destructieve sekten, hun familieleden vinden dat er behoefte is aan meer informatie en doorverwijzingsmogelijkheden alsmede een luisterend oor, klinkt helder door in dit rapport. Dat is goed. Er staat dat er meer aan gedaan moet worden aan de problematiek van slachtoffers van destructieve sekten.

Ook wordt de mogelijkheid van exit counseling daarvoor genoemd en dat dit gaat om een particulier initiatief ….mijn particulier initiatief in Nederland o.b.v. toen reeds aanwezige kennis en werk met exitcounseling van de ICSA ( International Cultic Studies Association) en de exitcounselors die hier lid van zijn, net als ik dat ook ben: Ik doe dit werk al meer dan 10 jaar. Mijn praktijk bestaat al bijna 9 jaar. Ik was een pionier toen ik eraan begon. Ik heb moeten vechten voor erkenning, zowel voor mijn kennis en werk als voor de problematiek van slachtoffers van hersenspoelen. Grote destructieve sekten hebben geprobeerd mijn zeggingskracht te ondermijnen. Voor hen ben ik al die jaren al een luis in de pels. Ik heb moeten leren omgaan met hun intimidaties richting mij. Dat heeft me veel geld en energie gekost. Gelukkig niet voor niets.

De weg naar erkenning

Die ” strijd” die ik als pionier in exitcounseling heb moeten voeren, werpt al enige jaren zijn vruchten af: Ik geef al vele jaren trainingen, in company trainingen, workshops, lezingen preventielessen voor allerlei hulpverlenersorganisaties, het onderwijs, de politie enz. Ik heb de office medewerkers van sektesignaal getraind voor hun werk met slachtoffers van destructieve sekten aan de telefoon. Alberto Stegeman was hier voor achtergrond informatie over de werking van destructieve controletechnieken m.b.t. zijn programma over Miracle of Love. De problematiek van de slachtoffers van destructieve sekten staat open en bloot op de kaart in Nederland. Dat is een goed begin. Dank je wel allemaal!

Ik ga natuurlijk verder met mijn werk als exitcounselor en spreker/trainer op dit terrein. Met een hoop vriendelijkheid denk ik over het interview van Buro Beke met mij t.b.v. het sekten rapport, de schakel als doorverwijzer die sektesignaal is en mijn training aan hun office mederwerkers.

Het is fijn niet meer de enig roepende in de woestijn te zijn.

according to my perception,

Sjoukje Drenth Bruintjes.

Mijn websites:

www.sektehulp.nl

www.counselingpraktijk.nl

www.slachtofferloverboys.nl