Sjoukje Drenth Bruintjes in de media

Sjoukje Drenth Bruintjes in de media

Inleiding

Deze pagina geeft een impressie van de media aandacht voor mijn werk. Met name mijn werk als exitcounselor kent belangstelling van zowel schrijvende pers als radio en tv. Onderstaande artikelen, tv-en radio interviews, zijn altijd gedaan op verzoek van die verschillende media. Ik stem meestal toe in de interviews, omdat ik vind dat ik als exitcounselor, iemand met kennis van de mogelijke werking van destructieve controletechnieken (hersenspoelen) en hulpverlener aan mensen die met dergelijke klachten in mijn praktijk aankloppen, een zekere maatschappelijke verantwoordelijkheid heb. Ik vind dat mensen op de hoogte moeten zijn van de mogelijke effecten van hersenspoelen en mijns inziens het feit dat dit fenomeen breed in onze samenleving slachtoffers maakt. Een enkele keer komt het voor dat ik niet instem met deelname aan een artikel of tv of radio programma. Reden daarvoor is meestal dat ik vind dat ik als mens, en zeker als hulpverlener, integriteit en ethiek hoog wil houden.

De Nederlandse wet is onvoldoende toegerust om de burgers in onze samenleving te beschermen tegen deze subtiele sluipmoordenaar. Slachtoffers van hersenspoeling, zoals slachtoffers van sektes en slachtoffers van loverboys, staan er te alleen voor. Ik pleit daarom al jaren, sinds januari 2005 onder de vlag van mijn praktijk, voor het verbeteren van de wet op dit terrein. Dat de overheid eind 2012 stappen heeft ondernomen om meer te weten te komen over slachtoffers van destructieve sektes in Nederland, vind ik een goede ontwikkeling. Ik werk er natuurlijk aan mee.

Mijn websites: www.sektehulp.nl, www.slachtofferloverboys.nl en mijn praktijkwebsite www.counselingpraktijk.nl, geven de informatie die door mogelijke slachtoffers en hun oude sociale omgeving zeer wordt gewaardeerd. U kunt mij voor hulp middels counseling/coaching, exitcounseling, advies en informatie dagelijks op werkdagen bereiken via de praktijktelefoon: 06-55168867 of via de mail: [email protected]

Sjoukje Drenth Bruintjes.

Een greep uit de media momenten:

Exitcounselor en sektedeskundige Sjoukje Drenth Bruintjes over “de zaak Ruinerwold” in radio interview van Margriet Benak

RTV Drenthe besteedt in het radio programma Cassata van Margriet Benak aandacht aan de naderende uitspraak van de rechtbank over de zaak tegen Gerrit Jan D uit Ruinerwold. Het betreft de zaak van het opgesloten lijkend gezin in de boerderij van Gerrit Jan D,  of John Eagles zoals hij zichzelf graag noemde. Margriet Benak interviewt exitcounselor en sektedeskundige Sjoukje Drenth Bruintjes over dit thema. Er wordt ingezoemd op de betekenis van mogelijke hersenspoeltechnieken op de kinderen van Gerrit Jan D. Er is een grote kans dat Gerrit Jan D niet berecht zal worden vanwege de beperkte mogelijkheden om me Gerrit Jan D te spreken. Hierbij komt in het intervieuw aan de orde dat de jongste kinderen weer met hun vader samen willen wonen. Is dat een goed idee. Allemaal vragen over de tafel tussen Margriet Benak en Sjoukje Drenth Bruintjes. Een boeiend gesprek ver een al evenzo boeiend onderwerp. Voor een sneakpreview van het radio interview met beeld linkt u naar: Onbegrepen dynamiek niet onder de loep in strafzaak Ruinerwold  Voor het volledige radio interview linkt u naar: RTV Drenthe Cassata met Sjoukje Drenth Bruintjes  Wanneer u naast het radio interview ook het tv interview en het artikel op de website over dit thema met Sjoukje wilt zien, klik dan via de volgende link: RTV Drenthe met Sjoukje Drenth Bruintjes

Exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes zet zich in voor ( ex)- sekteleden

Linda.nl van het tijdschrift Linda publiceerde een artikel over het werk van exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes. Met de gevleugelde woorden: “Zeg je sekte, dan zeg je Sjoukje” schrijft linda.nl over de innerlijke drive, kennis en ervaring van exitcounselor en sekte-expert Sjoukje Drenth Bruintjes waarmee ze mensen bevrijdt uit situaties waarin zelfbeschikking, eigen vrije wil, verloren zijn gegaan. Sjoukje begeleidt ook de ouders, andere familie en vrienden van een slachtoffer van een sekte. Er wordt ook besproken wat er gebeurt met mensen onder invloed van hersenspoeltechnieken en wat je ertegen kunt ondernemen. Opgemerkt moet worden dat de journaliste in het artikel alleen spreekt over destructieve sektes met een religieus sausje. Sjoukje begeleidt mensen uit verschillende gesloten manipulatieve systemen/ destructieve sektes: Sjoukje helpt slachtoffers van sektes met een religieus sausje, slachtoffers van sektes met een therapeutisch sausje en slachtoffers van sektes met een educatief sausje. Voor meer informatie over het werk van Sjoukje Drenth Bruintjes: SekteHulp: sektehulp.nl en counselingpraktijk.nl en slachtofferloverboys.nl.  Link naar het artikel: Zeg je sekte, dan zeg je Sjoukje 

Exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes over Balance Recovery Life Center in Wesel, Duitsland, een interview met Sjoukje voor een artikel op de website van Hart van Nederland

Wederom is er in Duitsland een leider van een gesloten manipulatief systeem gearresteerd. Tegen hem zijn allerlei verdenkingen die onder strafbare feiten vallen. Uit de verhalen over deze groep ontstaat de indruk dat zich ernstige geweldsdelicten hebben voorgedaan die door de genoemde leider van de groep zijn uitgevoerd met leden van de op een destructieve sekte lijkende groep mensen. Exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes van SekteHulpsektehulp.nl, begeleidt in dergelijke situaties vaak eerst de sociale omgeving van een slachtoffer o.a. om hun dierbare los te krijgen en begeleid inmiddels tenminste een van de vrij gekomen slachtoffers naar beter vaarwater. U kunt daarover meer lezen op: Sjoukje Drenth Bruintjes over Balance Recovery Life Center in Wesel. Lees hier het interview dat Hart van Nederland met Sjoukje Drenth Bruintjes: exitcounselor en expert destructieve controletechnieken, sektes en loverboys had: interview.

Interviews door verschillende media met exitcounselor en expert destructieve controletechnieken Sjoukje Drenth Bruintjes over de inval bij de Orde der Transformanten in Duitsland 

Een inval bij de Orde der Transformanten in Duitsland in oktober 2020 zorgt voor nieuws over deze Orde in de verschillende media zoals bijvoorbeeld De Telegraaf, De Gelderlander en Dagblad van het Noorden als ook tv-uitzending Hart van Nederland. Sekte expert Sjoukje Drenth Bruintjes is geinterviewd vanwege haar kennis over destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken/ brainwashing en destructieve sektes. Haar ervaring met mensen die. komend vanuit de Orde der Transformanten, hulp zochten bij exitcounselor – therapeut Sjoukje Drenth Bruintjes, komt aan bod. Voor meer hierover zie de volgende pagina op deze website: Orde der Transformanten

Documentaire serie/programma van filosofe en programmamaker Stine Jensen, VPRO/Human, over het individu in de groep: Interview met Sjoukje Drenth Bruintjes over de mogelijke impact van hersenspoeltechnieken op iemand’s identiteit

Op 28 juni 2020: Sjoukje Drenth Bruintjes vertelt in aflevering 4 van de serie Dus ik volg: “Afscheid van de volger” in interview door Stine Jensen over de invloed van hersenspoeling op iemand’s identiteit

Stine Jensen is in haar onderzoek naar het individu in de groep in aflevering 4 van haar serie Dus ik volg aangekomen bij de negatieve kant die een groep kan hebben. In dat kader interviewt zij o.a. Sjoukje Drenth Bruintjes als expert op het terrein van hersenspoeltechnieken, sektes en loverboys als ook therapeut op dat gebied ( exitcounselor). Een boeiende aflevering, waarin de invloed van destructieve sektes vanuit meerdere hoeken wordt belicht. Een mooi, integer en evenwichtige uitzending over het fenomeen van hersenspoeltechnieken en sektes. Zie voor meer informatie, ook over het bekijken van deze uitzending:  sektehulp.nl/dus-ik-volg/

Nieuwsuitzending Drenthe Nu van RTV Drenthe: Interview met Sjoukje Drenth Bruintjes over ontwikkelingen omtrent het geisoleerde gezin in Ruinerwold

Sjoukje Drenth Bruintjes legt de kern van destructieve contrletechnieken uit

29 november 2019: Sjoukje Drenth Bruintjes in Drenthe Nu nieuwsuitzending over nieuwe ontwikkelingen geisoleerd Ruinerwol-gezin

Petra Wijnsema interviewt Sjoukje Drenth Bruintjes, expert in de werking van en het ondermijnen van hersenspoeltechnieken, na het nieuws dat de Telegraaf over het geisoleerde gezin van Ruinerwold publiceert. De Telegraaf zegt het rapport over dit gezin in handen te hebben. Daaruit zou blijken dat de oudste kinderen o.a. zeggen seksueel te zijn misbruikt door de man die zich John Eagles noemt. De jongsten daarentegen zouden zeggen die ervaring niet te hebben met hem. Sjoukje Drenth Bruintjes wordt gevraagd hoe het komt dat de uitspraken van de oudsten verschillen van de jongsten. In haar reactie brengt Sjoukje Drenth Bruintjes enkele nuanceringen aan. Sommige zitten wel in het interview, andere niet. Belangrijk te vermelden is daarbij dat het volgens de exitcounselor simpelweg kan zijn dat de oudsten een andere situatie en dus andere ervaring hebben dan de jongsten. Sjoukje zegt ook dat, als er inderdaad sprake is van de impact van destructieve controletechnieken, het ook mogelijk is dat de jongsten nog onder invloed van die technieken leven met het normen en waardenpatroon die de eventuele manipulator heeft gehanteerd. Ze legt een van de belangrijke onderdelen van het mechanisme van destructieve controletechnieken nogeens uit. Dit is een helder verhaal. Kijk maar eens: 29 november op Drenthe Nu. Kijk ook eens op de website van Sjoukje Drenth Bruintjes over de ontwikkelingen omtrent dit gezin in Ruinerwold: Gezinsisolatie

Talkshow Jeroen Pauw, BNN/VARA: Sjoukje Drenth Bruintjes aan tafel bij de talkshow van Jeroen Pauw over de mogelijke impact van hersenspoeltechnieken n.a.v. het nieuws omtrent het “opgesloten “gezin in Ruinerwold

17 oktober 2019: Aan tafel in de talkshow van Jeroen Pauw, BNN/ VARA.

Een interview over destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken n.a.v. het nieuws omtrent het “opgesloten”gezin in Ruinerwold: Tijdens de uitzending heb ik de kern van destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken uitgelegd. Het is het antwoord op de meest gestelde vraag de laatste tijd: hoe komt het dat iemand gehersenspoeld kan zijn? En ondanks dat ik door Jeroen Pauw net iets te vroeg werd onderbroken en daardoor mijn verhaal niet helemaal kon afronden, blijkt dat dit deel van destructieve controletechnieken goed is overgekomen op de kijkers, gezien de reacties in mijn mail na de uitzending. Blij mee natuurlijk. Ik wil graag uitleggen hoe het komt dat mensen zo vast kunnen zitten en dat zoiets iedereen kan overkomen. Volgens mijn inzichten vormen destructieve controletechnieken een bedreiging van de veiligheid in onze samenleving. Dit, omdat ze een bedreiging vormen voor iemands zelfbeschikking, eigen vrije wil en eigen identiteit. Een andere reden om mijn verhaal erover te doen is dat de slachtoffers van destructieve controletechnieken nog te vaak niet de erkenning van hun problematiek krijgen die zo hard zeker nodig is. Manipulatieve systemen zoals destructieve sektes doen daar nog een schepje bovenop door te backlashen. Er gaan mensen helemaal aan kapot en toch lopen ze tegen muren van onbegrip aan. Dat is vreselijk voor de slachtoffers. Stel je voor: er is je zoiets ergs overkomen en je wordt ook nog niet geloofd. Ik hoop met mijn bijdrage meer begrip voor ze te kunnen kweken. Deze dag was dit bij deze uitzending van de talkshow van Jeroen Pauw. De link verwijst naar hun uitzending gemist. Deze uitzending van Pauw begint met nieuws omtrent Brexit, daarna gaat het over een feest t.g.v. Brexit. Vervolgens start het thema nieuws omtrent het thema “opgesloten gezin in Ruinerwold”. Eerst is mevrouw Knol aan het woord, plaatsvervangend politiechef Noord Nederland, daarna de heer Koetsier van de Moonbeweging en vervolgens ben ik, Sjoukje Drenth Bruintjes aan het woord over de mogelijke impact van destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken. Wellicht ten overvloede: Bij het proces van hersenspoelen waarbij mensen onder invloed komen te staan van een manipulator of manipulatief systeem, is een pistool niet nodig en hersenspoelen via een draai deur bestaat natuurlijk niet. Intimidatie middels geweld kan wel een extra drukmiddel zijn, wanneer nieuwe rekruten van een gesloten manipulatief systeem niet voldoende in de ban zouden raken van destructieve controletechnieken, wakker worden en delen van de werkelijkheid beginnen te zien of wanneer dat gesloten manipulatief systeem niet over de kennis van destructieve controletechnieken bezit. Het is een bekend verschijnsel van destructieve sektarische structuren om te proberen hersenspoeltechnieken naar het land der fabelen te verwijzen door de betekenis ervan belachelijk te maken. Exitcounselors zoals ik noemen dat:  onterecht belachelijk maken van de mogelijke impact van destructieve controletechnieken backlashen. Voor de juiste informatie over hersenspoeltechnieken, de mogelijke impact ervan en wat ertegen te ondernemen is, link naar sektehulp.nl of een specifieke pagina: destructieve controletechnieken.

Dagblad Trouw met recensie over deze uitzending van Jeroen Pauw
Recensie van dagblad Trouw over deze uitzending van de talkshow van Jeroen Pauw. Onderaan dit artikel de recensie over de uitleg van exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes over destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken. 

Een mooie recensie waarin de duidelijkheid die ik geef genoemd wordt. Inmiddels heb ik een ontelbaar aantal reacties ontvangen. Het begrip duidelijkheid kwam in die reacties opvallend veel voor. Het is fijn te vernemen dat ik duidelijk ben geweest. Ik hoor dat ook van mijn clienten. Als exitcounselor wil ik natuurlijk vooral dat mijn verhaal over de mogelijke impact van destructive controletechnieken voor iedereen duidelijk is. Wat ik verteld heb bij Pauw is natuurlijk slechts een heel klein deel van het hele verhaal over de impact van destructieve controletechnieken.

Hart van Nederland SBS6: Sjoukje Drenth Bruintjes geinterviewd over het “opgesloten “gezin in Ruinerwold en de mogelijke impact van destructieve controletechnieken

21 oktober 2019: In het nieuws bij Hart van Nederland, SBS6

In deze uitzending van Hart van Nederland, begint het thema “nieuws over “opgesloten” gezin in Ruinerwold” rond -10.21 ( de uitzending telt af) Interview betreft een reactie van mij op ontwikkelingen omtrent het “opgesloten”gezin in Ruinerwold en over de mogelijke impact van destructieve controletechnieken. Het interview is in mijn praktijk gedaan.

RTV Drenthe met nieuws RTV Drenthe NU: Sjoukje Drenth Bruintjes in het kort reagerend op de situatie omtrent het “opgsloten”gezin in Ruinerwold

19 oktober 2019: In een nieuws uitzending van RTV Drenthe: Drenthe Nu

Als exitcounselor voor slachtoffers van hersenspoeltechnieken zoals slachtoffers van destructieve sektes te zien op Drenthe Nu tv uitzending op RTV DRENTHE over het extreem geïsoleerde gezin in Ruinerwold. Ik ben de 3de van 3 interviews. De eerste 2 zijn achtereenvolgens kroegbaas Chris Westerbeek uit Ruinerwold Jans Keizer, de buurman van het besproken gezin.

Cassata, radioprogramma van Margriet Benak van RTV Drenthe waarin interview met o.a. Sjoukje Drenth Bruintjes over destructieve controletechnieken n.a.v. het nieuws uit Ruinerwold deze week

19 oktober 2019: In het radio programma Cassata van RTV Drenthe

Margriet Benak bespreekt in dit radioprogramma de gebeurtenissen van de week in Drenthe. Het is een mooie studio in een prachtig gebouw in Assen: de voormalige HBS. Ik was uitgenodigd als exitcounselor en expert destructieve controletechnieken betreffende slachtoffers van destructieve sektes. Het thema: van de buitenwereld geisoleerd gezin in Ruinerwold. Ik kom iets verderop in het programma aan het woord, maar ik raad aan om het hele radio programma te beluisteren. Het is boeiend omdat en uitgebreid wordt ingegaan op het bijzondere thema van het van de buitenwereld geisoleerde gezin in Ruinerwold. Naast mij, Sjoukje Drenth Bruintjes, is ook kroegbaas Chris Westerbeek en de buurman Jans Keizer van het “opgesloten gezin” aanwezig. Iedereen komt uitgebreid aan het woord.

Meer over het nieuws omtrent “opgesloten”lijkend gezin in Ruinerwold op sekthulp.nl:

Gezin leeft 9 jaar lang geisoleerd in boerderij in Ruinerwold

ZEMBLA ( VARA-BNN) interviewt Sjoukje Drenth Bruintjes over Jehova’s Getuigen n.a.v. hun uitzending over mogelijk misbruik bij Jehova’s Getuigen

ZEMBLA heeft een boeiende documentaire gemaakt over mogelijk misbruik in de Jehova;s Getuigen organisatie. Ik ben over dit nieuws, mijn ervaring als exitcounselor met ex-Jehova’s Getuigen en mijn kennis over hersenspoeling en destructieve sektes geinterviewd voor een online artikel naast de documentaire. Er is meer te lezen via onderstaande link:

Sjoukje Drenth Bruintjes heeft als exitcounselor meegewerkt aan de documentaire film De Hoofdvrouw. Filmplan en regie van Hester Overmars

Als exitcounselor op de achtergrond en niet in de film zelf meegewerkt aan de boeiende documentaire film “De Hoofdvrouw“. Filmplan en regie van Hester Overmars. Een documentaire van 70 minuten over de 38-jarige Marijke, die op zoek gaat naar het verhaal van haar moeder. Zij verliet haar gezin toen Marijke acht jaar was om als ‘profetes’ vrouw van een sekteleider (Sipke Vrieswijk) te worden. Een ingrijpende gebeurtenis met verstrekkende gevolgen waar Marijke een samenhangend verhaal van probeert te maken. Intrigerende, ontroerende, schokkende en zuiver gemaakte film van Hester Overmars. Dapper verteld door Marijke. Een film die laat zien wat de mogelijke impact van destructieve controletechnieken met mensen, zowel volwassenen als kinderen, kan doen. Voor meer over mijn kennis en vaardigheden als exitcounselor en de mogelijke impact van hersenspoeltechnieken, zie ook: sektehulp.nl. Voor meer over de film De Hoofdvrouw en Hester Overmars: hesterovermars.nl De film zal nog op tv worden uitgezonden op NPO 2. Kijken!

Breatharians zweren eten af

Een pagina op de website sektehulp.nl van exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes over Breatharians. Op deze pagina verwijst Sjoukje naar een artikel over Breatharians in de Telegraaf met daarin een interview met Sjoukje Drenth Bruintjes. Breatharians zijn dan in het nieuws, omdat iemand is overleden in een klein groepje Breatharians in Nederland.

Sjoukje Drenth Bruintjes in radio uitzending van NieuwsBV

N.a.v. de documentaire van Louis Theroux over Scientology, een interview met ex-scientoloog Joris en exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes. Sjoukje Drenth Bruintjes verleent als exitcounselor specifieke hulp aan slachtoffers van hersenspoelen/ destructieve controletechnieken. Dat doet zij in haar praktijk: Counseling en Consultancy Praktijk Sjoukje Drenth Bruintjes. Joris vertelt over zijn ervaringen binnen de Scientology Kerk. Sjoukje Drenth vertelt kort maar krachtig over de wijze waarop mensen in de ban kunnen raken van een gesloten manipulatief systeem of destructieve sekte:

http://sektehulp.nl/louis-theroux-scientology/

Sjoukje Drenth Bruintjes in Trouw

Jolanda Breur, journaliste, schreef een artikel in Trouw: Misstanden in sekten onder de radar. Ze gaat o.a. dieper in op hersenspoelen en wat die impact betekent voor mogelijke slachtoffers en hun dierbaren. Ten behoeve van haar artikel interviewde ze o.a. exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes. Sjoukje Drenth legt uit hoe hersenspoelen werkt en wat dit betekent voor naasten van mogelijke slachtoffers van hersenspoelen. Voor het artikel: Misstanden in sekten

Sjoukje Drenth Bruintjes aan het woord in shownieuws van SBS6

Naar aanleiding van de documentaire over Antonie Kamerling waarin door familie en vrienden van Antonie geopperd wordt dat er volgens hen sprake zou zijn geweest van een “sekte”, heeft shownieuws van SBS6 exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes geinterviewd. In een uitgebreid interview in de praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes, heeft Sjoukje uitgelegd hoe destructieve controletechnieken werken, wat de werking op mensen ervan kan zijn. Ook wat mogelijke signalen van de mogelijke impact van hersenspoeltechnieken kunnen zijn, kwamen aan bod. Dat interview duurde ongeveer 20 minuten. Tijdens de uitzending van shownieuws komt Sjoukje ongeveer anderhalve minuut daarvan aan het woord. Kort maar krachtig dus. Sjoukje Drenth Bruintjes neemt alleen verantwoordelijkheid voor hetgeen ze zelf heeft gezegd.

Sjoukje Drenth Bruintjes op Radio Noord van RTV Noord

Interview met exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes naar aanleiding van berichten in de media over problematiek die in die verschillende berichten worden toegeschreven aan problematiek omtrent River of Glory. Het betreft een rechtszaak tegen iemand die een meisje van 3 jaar vast zou hebben gehouden en vervolgens een politieagent gebeten zou hebben toen de agent het meisje mee wilde nemen. Er is een taakstraf opgelegd in deze zaak.

Sjoukje Drenth Bruintjes legt in dit interview uit wat destructieve controletechnieken zijn en ligt en tipje van de sluier over haar methode van hulp aan slachtoffers van hersenspoelen/ destructieve controletechnieken. Ook vertelt ze over de bron van haar drive om als exitcounselor aan de slag te gaan in Nederland. De praktijk van Sjoukje bestaat sinds januari 2015 10 jaar.

* Helaas is hetgeen hierover op de websites van RTV Noord en Omroep Gelderland is geschreven niet conform de genuanceerde formuleringen van Sjoukje Drenth Bruintjes. Sjoukje distantieert zich dan ook van betreffende schriftelijke weergaves op genoemde websites.

Sjoukje Drenth Bruintjes geinterviewd door EditieNL en regionale dagbladen over haar werk en visie als exitcounselor n.a.v. het verschijnen van het nieuwe Sekten Rapport: Het warme bad en de koude douche. Een rapport dat Buro Beke in opdracht van de overheid heeft gemaakt. Sjoukje Drenth Bruintjes wordt in dit rapport genoemd als een van de deskundigen die ten behoeve van het rapport door Buro Beke is geinterviewd. Ook haar methode van exit counseling/ exitcounseling wordt genoemd als particulier initiatief. Het particulier initiatief van Sjoukje Drenth Bruintjes, gebaseerd op exitcounsling zoals het bij de ICSA ook wordt vermeld. Voor meer impressies van de interviews, kunt u terecht op:

Interview met exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes in de Gazet van Antwerpen. De Gazet van Antwerpen komt met dit artikel over de jongens die naar Syrie gaan. “Er is een constante in de verhalen van de ouders van de jonge Syrie strijders: Ze zeggen steevast dat hun brave zonen zijn gehersenspoeld”, zo wordt geschreven in dit artikel in de Gazet van Antwerpen. In dit artikel ook een interview met exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes en haar methode van hulp aan slachtoffers van hersenspoeltechnieken: exitcounseling. Zie voor het artikel: Gazet van Antwerpen

Telegraaf interviewt o.a. exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes  over de stand van zaken m.b.t. sekten in Nederland, haar hulpverlening d.m.v. exitcounseling aan slachtoffers van destructieve controletechnieken (hersenspoeltechnieken) en hersenspoelen. Verder komen de beweging TM ( Transcendente Meditatie) van Maharishi Mahesh Yogi en het Efraim Genootschap van Heinrich Geene langs in het artikel: “Sekte Alarm” van journalist Charles Sanders. Zie link: Telegraaf

Sjoukje Drenth Bruintjes van sektehulp.nl geinterviewd over start meldpunt sektes:

Landelijke bladen zoals Volkskrant, Trouw en AD en regionale bladen zoals PZC en de Gelderlander, komen met een artikel betreffende het kamerdebat met minister Opstelten over sektes in Nederland. In deze artikelen een reactie van exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes. Sjoukje heeft zowel programmamaker/onderzoeksjournalist Alberto Stegeman als de politiek op hun verzoek van informatie voorzien over de werking van destructieve controletechnieken ( hersenspoelen) en van welke bewegingen mensen met klachten in haar praktijk komen. Weerslag van een van de interviews met Sjoukje Drenth Bruintjes:

Interviews met Sjoukje Drenth Bruintjes omtrent dit onderwerp verschenen destijds ook in o.a.:

 • internet artikel in het AD
 • Volkskrant
 • Trouw
 • PZC
 • De Gelderlander

Het debat had o.a. als resultaat dat minister Opstelten heeft beloofd een onderzoek naar sektes in Nederland te doen en dat er een anoniem meldpunt zal komen.

Miracle of Love interview met exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes en onderzoeksjournalist Alberto Stegeman.

Een interview van RTV Drenthe met deze beide mensen. Met Alberto Stegemanwordt gesproken over zijn undercover verhaal m.b.t. Miracle of Love. Met Sjoukje Drenth Bruintjes wordt gesproken over de mogelijke effecten van hersenspoelen en haar ervaring met mensen die zich in haar praktijk meldden met klachten overMiracle of Love: radio interview

Cosmopolitan: “Zij zal nooit meer mijn moeder zijn”

Artikel met het verhaal van een jonge vrouw, die haar moeder lijkt te zijn verloren aan een gesloten groepsstructuur, waarin ze ook zelf haar jeugd heeft doorgebracht. Naast dit verhaal een interview met exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes over destructieve controletechnieken(hersenspoelen) en enkele tips: ” Wat je ertegen kunt doen”. In deel 3 kun je het verhaal over wat je ertegen kunt doen van Sjoukje Drenth Bruintjes lezen.

Deel 1     Deel 2      Deel 3 met uitleg van Sjoukje Drenth Bruintjes

Psychologie Magazine: Ingepalmd en afgezonderd

Artikel na.v. interview met o.a. exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes over de mogelijke impact van destructieve controletechnieken in Nederland.

FUN-X Radio: Interview met Sjoukje Drenth Bruintjes

Over de mogelijke invloed van destructieve controletechnieken in Nederland. Manuspreekt met wetenschapper Haan, veldwerker exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes en een advocaat die iemand die problemen had met het Efraim genootschap heeft bijgestaan.

Politievakblad Blauw: Interview met Sjoukje Drenth Bruintjes

Een open gesprek met Sjoukje Drenth over haar visie en aanpak m.b.t. slachtoffers van loverboys. Ook te bekijken via: Interview

BNN TODAY-radio 1: BNN radio impressie van lezing van Sjoukje Drenth Bruintjes

Lezing over loverboys van Sjoukje Drenth voor studenten van het Friesland College in Heerenveen. Radio deed verslag.

Tijdschrift PSY over workshop loverboys van Sjoukje Drenth

Maandblad voor de geestelijke gezondheidszorg besteedt ruim aandacht aan de workshop loverboys Het is over boys, van Sjoukje Drenth Bruintjes.

Volkskrant: De controle terug.

Artikel van Karin Sitalsing over visie, werk en motivatie van exitcounselor in Nederland: Sjoukje Drenth Bruintjes. Ook is er aandacht voor Sjoukje´s workshop: Brainwash is geen fictie! Brainwash bestaat!

RTV Noord over workshop: Loverboys: Het is over boys van Sjoukje Drenth Bruintjes

Radio noord, tv noord  zijn gewijd aan de intrigerende workshop over visie, werk vanexitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes.

Revue: Homohealings

Journalist Ivo van Woerden ging undercover bij de zgn. homohealings en heeft daarna interview met exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes om zijn ervaringen te kunnen duiden. Een indringend artikel.

Hieronder is het volledige artikel te lezen. Vanaf deel 4 tot en met 7 is het te lezen artikel. ( deel 1,2 en 3 zijn fotopagina’s)

Politievakblad Blauw interviewt Sjoukje Drenth Bruintjes over loverboys: “Het is een soort verslaving!”

Een interview met Sjoukje Drenth Bruintjes over haar visie, kennis, werk en ervaring als exitcounselor / hulpverlener van slachtoffers van loverboys.

METRO: Loverboys/pooierboys

Journaliste Milou van de Wil doet verhaal over jong meisje dat slachtoffer is van een loverboy. Daarnaast een interview met Sjoukje Drenth Bruintjes over haar methode van hulp verlenen aan slachtoffers die zich bij haar in de praktijk melden:

TV uitzending: EENVANDAAG over loverboysproblematiek. Een fragment.

Een uitzending over het boek: Echte mannen eten geen kaas van Maria Mosterd en een interview ook met Sjoukje Drenth Bruintjes.

Volkskrant: Orde der Transformanten, een sekte of gewoon een groep gelovige mensen.

een beschrijvend artikel van Peter de Graaf waarin de perikelen en verschillende opvattingen rondom de orde worden beschreven alsmede een commentaar van exit counselor Sjoukje Drenth-Bruintjes met een summiere uitleg van en visie op destructieve controletechnieken in het algemeen

TV Interview NETWERK ( 12 september 2008): Orde der Transformanten

N.a.v. een politie-inval bij Orde der Transformanten in het plaatsje Hoeven (12 september 2008), komt NETWERK met een impressie/verslag van deze inval. Reeds vroeg in de middag op 12 september maakten verschillende mediazenders melding van deze inval. Volgens informatie van de media zouden er door de politie 2 mensen zijn gearresteerd in verband met de moordaanslag op de Rotterdamse zakenman: Frits Bebelaar.

Netwerk geeft in deze uitzending ook een impressie van hun eerdere uitzendingen omtrent deze beweging en heeft een interview met Sjoukje Drenth Bruintjes. Sinds deze inval van de politie zijn er diverse ontwikkelingen, die door de media op de voet worden gevolgd.

TRIV-magazine: populair wetenschappelijk tijdschrift.

“De magie van een sekte”is een artikel van Renske van de Merbel van TRIV’. Het is een algemeen artikel over de impact van sektes, de vraag waarom sommige mensen er blind voor gaan en het verschil van opvatting m.b.t. deze problematiek tussen mij: Sjoukje Drenth-Bruintjes en Richard Singelenberg.

Disclaimer op dit artikel: De formulering in TRIV’omtrent taalmanipulatie zijn niet geheel conform mijn uitleg ervan. Ook heb ik het voorbeeld van de wijze van bejegenen door scientology van de Britise  journalist Russel Miller niet gegeven.

TV Interview NOVA ( 11 juli 2008): Orde der Transformanten

Nova heeft aandacht besteed aan de problematiek rondom de Orde der Transformanten. Sjoukje Drenth-Bruintjes is op haar praktijklocatie in Zuidbroekgeïnterviewd m.b.t. dit onderwerp, o.a. vanwege haar kennis en ervaring alsexitcounselor. NOVA startte het onderwerp met een aardige, mooi samengestelde reportage. Daarin de beleving van Jeroen van Hasselt (een van de mensen die eruit is gestapt) afgewisseld met het interview met Sjoukje Drenth-Bruintjes alsexitcounselor/exitcounseler . Daarna volgt het interview met Marla Baart (een van de Ordeleden en de vrouw van Rober Baart, een van de voorgangers)en de beleving van een jeugdig ordelid..

Dagblad Trouw

Ook Dagblad Trouw komt met een artikel over OdT. Het betreft een genuanceerd artikel over de leefwijze van de Odt zoals de Odt-ers die beleven, de problematiek van de mensen die zich slachtoffer voelen en mijn blik erop op basis van de beleving van mensen die zich in mijn praktijk voor hulp in deze hebben gemeld. Ik heb overigens geen interview gegeven aan Trouw. De journaliste heeft het wel geprobeerd, maar mijn vakantie zat een interview in de weg. Zo heb ik meer journalisten moeten teleurstellen vanwege vakantie…helaas.Wat betreft het in deze krant onder mijn naam geformuleerde omtrent de Matrix, wil ik even kwijt dat ik dus niet heb gesproken over “een pil van kennis die de echte wereld zichtbaar maakt”…of zoiets. Het is wel zo dat een belangrijk deel van exitcounseling vooral educatie inhoudt. Educatie, voorlichting over de mogelijke impact van destructievegedragscontroletechnieken. Ik geloof dus inderdaad als “exitcounseler die middels zelfstudie, een persoonlijke ervaring en last but not least inmiddels jarenlange ervaring als hulpverlener en verzorger van lezingen, workshops e.d”., in de “macht” van kennis. Meer info over mijn basis? Zie gerust mijn CV

Voor een weergave zie hieronder:

Telegraaf

In de Telegraaf een artikel over de Orde der Transformanten, een groep mensen die in het plaatsje Hoeven een soort “compound” hebben gecreëerd met eigen leefregels. Een journaliste van de Telegraaf belde mij over deze leefgemeenschap, vanwege mijn kennis van destructieve gedragscontroletechnieken en omdat haar ter ore was gekomen dat enkele mensen die zich slachtoffer voelen van deze beweging zich bij mij in de praktijk hebben gemeld voor hulp.

Graag wilde ze mijn mening weten over het gebeuren, waarbij ik duidelijk heb kunnen maken dat ik over mijn clienten verder niets kan zeggen. Aanleiding voor het schrijven van het artikel lijkt de twist te zijn tussen enkele mensen die zich fel tegenover de Orde hebben uitgelaten op het internet en de Orde zelf. Volgens de Telegraaf  en de Orde gaat het hier om de zgn. uittreders. DeOdt heeft een aanklacht ingediend tegenover de uitspraken van sommigen.

De weergave van het interview  met mijn persoon was redelijk gedaan, maar is helaas niet geheel conform mijn formuleringen in de Telegraaf beland. De journaliste heeft hier weliswaar inmiddels per e-mail excuus voor aangeboden, maar ik wil u enkele van mijn bezwaren/ disclaimers op dit artikel niet onthouden:

 • In dit geval gaat het niet om counseling maar om exitcounseling.
 • In mijn praktijk hebben zich inderdaad mensen gemeld die zich slachtoffer voelen van de handelswijzen van deze Orde: het gaat hier niet alleen om mensen die eruit zijn gestapt(uittreders volgens de bewoordingen van de Telegraaf), maar ook om ouders, grootouders en andere dierbaren  die het contact zien verwateren of kwijt zijn geraakt met iemand binnen de Orde.
 • Met exitcounseling “behandel” ik niet, maar “begeleid”ik. Dat is overigens een overeenkomst met het counselen.
 • Ik distantieer mij nadrukkelijk van: “de inzet van destructieve gedragscontroletechnieken”zoals het in de “quote”staat. Het zou moeten zijn: “Er zijn klachten die als 2 druppels water lijken op de klachten van mensen die last hebben van de impact van destructieve gedragscontroletechnieken”. “Het gebruik van………………buitenwereld”, zijn daar voorbeelden van”

Het artikel in 3 delen:

Intermediair

In deze Intermediair een artikel over de groeiende kritiek op de awareness-trainingen van o.a. CSA, Essence en Landmark. Ik vind het een goed artikel. Wanneer mensen aan sektarisch getinte groepsstructuren denken, hebben ze veelal de een of andere groep met religieuze kenmerken voor ogen. Mensen vliegen er gemakkelijk in, maar komen er moeilijk weer uit. Er bestaan echter ook groepsstructuren die mijns inziens geen religieus, maar een therapeutisch of educatief sausje gebruiken als aantrekkingsmiddel….en ook daarvandaan komen soms mensen met klachten die als 2 druppels water lijken op de klachten van mensen die in religieus getinte sektarische structuren onder invloed van destructieve gedragscontroletechnieken hebben geleefd.

De schrijver van het intermediair-artikel verwerkt ook mijn opvatting alsexitcounseler. Dat is mooi. Maar hij doet dat in het kort  en vermeldt slechts een klein aspect van mijn zienswijze op de zogenaamde awareness-trainingen. Vandaar dat ik hetvolgende graag toevoeg: Met mijn opvatting over deze trainingen, behoor ik tot de critici ervan. Deels stoelt mijn opvatting op mijn kennis van de mogelijke impact van destructieve gedragscontroletechnieken op iemands identiteit, sociale omgeving en samenleving. Deels op de ervaringen van clienten, die zich met klachten over deze bewegingen in mijn praktijk melden. Ik zie deze trainingen als een soort LGAT’s ( Large Group Awareness Trainingen), waarin mijns inziens onethisch wordt beïnvloed m.b.v. onder andere  “spelen met temperatuur, ruimte, voeding en vocht”,  sensorische deprivatie e.d. Miracle of Love maakt volgens mij ook gebruik van deze methoden tijdens hun zgn. Intensives. Voor meer info daarover verwijs ik jullie graag naar mijn lezing over MOL op de internationale conferentie van de International Cultic Studies Association in Brussel (juni 2007).

Psy, tijdschrift voor geestelijke gezondheid en verslaving

Dit artikel is door een journalist van dit tijdschrift geschreven n.a.v. de anti-psychiatrie-geschiedenis-presentatie van scientology in Amsterdam, welke door de journalist van dit artikel gelabeld werd met:de anti-psychiatrie lobby van Scientology. Hij heeft naar mijn mening en ervaring gevraagd.

Markant. Maandblad voor de gehandicaptenzorg

Rondvraag loverboys problematiek.

BN De STEM: Sekte of gekte.

Een artikel n.a.v. de avonturen van Tom Cruise en Scientology, de activiteiten van de beweging Anonymous en het intrekken van financiele steun aan blindenonderwijs in Pakistan dat in handen van Scientology zou zijn. De journaliste heeft voor dit artikel naar mijn mening en ervaring gevraagd. De journaliste heeft de strekking van mijn opvatting/ervaring als onderdeel van dit artikel weergegeven, maar niet geheel conform de formuleringen die ik heb gebruikt en ook heeft ze een enkele keer een zin toegevoegd die ik helemaal niet heb gebruikt.

Nieuwe Revu over Scientology

Nieuwe Revu publiceert een artikel betreffende Scientology met als kop op de voorpagina van dit weekblad: “Ex-leden van Scientology doen eindelijk aangifte”. Het blad voert mij op als exitcounseler en deskundige m.b.t. de mogelijke impact van destructieve controletechnieken die ervaring in haar praktijk heeft met mensen die zich slachtoffer voelen van sektarisch getinte structuren w.o. mensen die zich slachtoffer voelen van scientology. Opgemerkt: mijn kennis van scientology is gebaseerd op algemene kennis hierover via ICSA (International Cultic Studies Association), van autoriteiten zoals Michael Langone , Jana Lalich, werken van professor Kind, professor Anderson en last but not least de verhalen van de clientendie zich uit de hoek van Scientology bij mij in de praktijk: Creative Counseling, voor hulp melden en hebben gemeld.

Meer info vindt u o.a. ook op de sites:

Dan volgen hier een voor een de onderdelen van het artikel in de Nieuwe Revu:

BNN radio: Interview n.a.v. sekte die in grot in Rusland einde der tijden afwacht.

Interview BNN Radio met mij ( Sjoukje Drenth Bruintjes)over destructieve controletechnieken, sektes in Nederland en mijn aanpak van dergelijke problematiek als exitcounseler n.a.v. het nieuws over een sekte die zich in een grot in Rusland verstopt heeft om daar het einde der tijden af te wachten. Journaliste WillemijnVeenhoven en studiogast Rob Wijnberg (van het boek Boeiuh) stellen de vragen.

TV Way of Life: In de ban van een sekte

Aardig opgebouwde uitzending van Way of Life van RTL5 waarin mijn(SjoukjeDrenth-Bruintjes) mening over de mogelijke impact van destructieve controletechnieken en de wijze waarop ze werken is gevraagd. Een beperkt deel van dat interview wordt in deze uitzending uitgezonden. Wat ik wel sterk vind aan deze uitzending is dat men aan hetgeen ik vertel ook de voorbeelden koppelt.

TV Interview over Omnicum

Soms borrelen er vragen in de samenleving over sektes en destructieve controletechnieken, die worden opgepikt door de media. Die vragen worden mij dan gesteld. Ik geef er antwoord op vanuit mijn kennis, specifieke ervaring en de ervaring die ik met het besproken onderwerp heb.(in dit geval met omnicum)

Interview over gevaarlijke subculturen onder jongeren.

Aanleiding voor het interview was de zelfmoord van een jongere i.s.m. de sms-enmsn-contacten tussen enkele jongeren in Enschede, die in hun communicatie zelfmoord leken te verheerlijken.

Ik was ten tijde van dit gebeuren met vakantie in Italie. Het interview is telefonisch gedaan. Mijn reacties zijn gebaseerd op de aan mij verstrekte gegevens door desbetreffende journaliste van de GPD..(krantenartikel Dagblad van het Noorden)

Algemeen Dagblad ( reguliere krant)

Toelichting: Een artikel over MOL, welke vanwege het grote formaat in de krant alleen in 2 delen pdf getoond kan worden.Vanwege dit bijzondere formaat wordt door sommige beveiligingen op computers gewaarschuwd voor de mogelijkheid van een virus, maar die melding is er dan slechts vanwege het bijzondere formaat en niet omdat er een virus in zou zitten

TV Interview Editie NL ver MOL: Miracle of Love

Een interview met Sjoukje, waarin haar mening als sektedeskundige en exitcounselerwordt gevraagd over de Miracle of Love.

Het Parool

over een “out of the box”-gedachte en de onvermoede mogelijkheden van exitcounseling. Opgemerkt moet worden dat aan het eind van het artikel een fout wordt gemaakt door de journalist/krant: Er staat “ niet teveel stof tot nadenken”. Een exitcounseler zoals ik dat ben, zal echter juist stof tot nadenken bezorgen: gedachtenzaad zaaien….om juist wel tot nadenken te stemmen. Immers, wanneer sprake is van brainwash, is het “ zelf” nadenken grotendeels gestopt. Het is mij als exitcounseler er vooral om te doen, het slachtoffer weer zelf te laten nadenken. Dat is de uitdaging die ik in alle gevallen waarin sprake is van brainwash/dwingende beinlvoeding, aan ga.

Dagblad van het Noorden

De tendentieuze kop van dit artikel vind ik de plank volledig misslaan. Ik sta niet achter deze kop. Derhalve is de kop/titel van dit artikel volledig voor rekening van de journalist. Sommige citaten in dit artikel vormen geen letterlijke weergave van mijn uitspraken en worden dus ten onrechte als citaat van mij weergegeven! Ik ben vooral van mening dat middels

 • het hanteren van respect,
 • onderwijs over respect en gelijkwaardigheid alsmede
 • onderwijs over de werking van dwingendebeinvloedingstechnieken/destructieve controletechnieken,
 • het wederzijds onbegrip en het ontstaan van geweld in onze samenleving kan worden beperkt.

Exitcounseling is voor een belangrijke deel: voorlichting over de werking van dwingende beinvloedingstechnieken. Ik bestrijd geen enkel geloof, geen groepen en al helemaal geen mensen. Ik ben tegen druk op de eigen vrije wil en het zelfbeschikkingsrecht van mensen. Alsexitcounselor hoop ik middels educatie over de mogelijke impact van destructieve controle ( hersenspoelen) te bereiken dat steeds minder mensen slachtoffer zullen worden van de mogelijke impact van dit fenomeen. Destructieve controletechnieken komen voor in allerlei situaties. Overigens ben ik niet, zoals in het artikel staat, psycholoog. Ik ben counselor/coach, exitcounselor, spreker en sportconsultant met een zelfstandigehulpverlening-en advies praktijk.

De Gelderlander

Waves, een dichterlijke weergave van  de impact van sektarisch getint geweld op emoties, vriendschap enz. in de krant

TV-Interview RTL4 EditieNL over Scientology

Reportage van EditieNL over Scientology. Opgemerkt moet worden dat ik nooit onder invloed van of lid van een destructieve sekte ben geweest. In de reportage van editie.nl wordt dit onterecht gesuggereerd. Ook ben ik geen deprogrammeur, maar pricipieel exitcounselor. Lees hierover meer op: Sjoukje, een exitcounselor in Nederland.

Nederlands Dagblad

Seminar Creative Counseling: Videoregistratie: De mogelijke impact van destructieve controletechnieken en de betekenis van de Counseling & Consultancy Praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes: Sjoukje legt uit wat haar praktijk te beiden heeft op haar Seminar Creative Counseling.

Ontstaan van Counseling en Consultancy Praktijk Sjoukje Drenth Bruintjes

In deze videoregistratie van een speech van Sjoukje Drenth Bruintjes voor een volle zaal op haar seminar, vertelt Sjoukje over de ontstaansgeschiedenis van haar praktijk, het waarom komt duidelijk aan bod.

Fotoregistratie van het Seminar Creative Counseling

Perception

Sjoukje Drenth Bruintjes spreekt op internationale conferentie in Brussel over hersenspoelen in Nederland en de ervaringen met Miracle of Love, juli 2007.