Sjoukje Drenth Bruintjs over het coronavirus Covid 19

Covid 19 en de boodschapper van het slechte nieuws

Het corona virus Covid 19 is slecht nieuws. Boodschappers van slecht nieuws worden in de geschiedenis van het menselijk bestaan meestal niet met open armen ontvangen. Mensen verzetten zich tegen het verminderen van de kwaliteit van hun bestaan. Slecht nieuws is nu eenmaal niet leuk om te horen. In een samenleving waarin mensen worden bedreigd in het leuke van het leven door slecht nieuws, ontstaat een van de oorzaken van het backlashen van informatie: het ontkennen van die informatie of het verminderen van de ernst ervan. De verstorende werking van Covid19 op ons leven is niet makkelijk te hanteren. Er zijn helaas maatregelen nodig om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Maatregelen die ons bestaan zoals we dat kennen, op zijn kop zetten. Geen knuffels, geen handen schudden, geen grote feesten, openbaar vervoer is ingewikkeld, banen staan op de tocht omdat bedrijven maar moeilijk het hoofd boven water kunnen houden. Toch zijn er wel maatregelen nodig om te voorkomen dat mensen ernstig ziek worden en erger nog: komen te overlijden.

Corona maatregelen, coronawet en grondbeginselen van onze vrijheid

De maatregelen lijken de grondbeginselen van onze vrijheid te treffen. Dat wekt onvrede bij de meeste mensen. Bovendien komt het over alsof de genomen maatregelen niet consequent worden doorgevoerd. Ze lijken niet voor iedereen te gelden, niet voor alle bedrijven. Ook is het in de ene stad anders dan in de andere. De berichtgeving over Covid 19 is niet eensluidend. Er wordt getwijfeld aan de ernst ervan. Er zijn twijfels over de manier van overdracht van het virus. In het ene land moet je anderhalve meter afstand houden, in het andere een meter en in weer een ander land twee meter. De werking en nut van mondkapjes kent verschillende opvattingen die ook nog eens door te tijd veranderen.  Eerst is een mondkapje niet nodig en later wordt het mondkapje verplicht in het openbaar vervoer. Daarbij wordt nadrukkelijk gevraagd om een mondkapje te dragen dat eigenlijk nauwelijks werkt en dat lijkt zo ongeveer niemand logisch. En dan dit: Terwijl overheden langzaam het mondkapje introduceren als extra veiligheid voor iedereen, is datzelfde mondkapje in sommige ziekenhuizen verboden voor mensen die het ziekenhuis om wat voor reden dan ook bezoeken. Volgens deze ziekenhuizen leidt het dragen van een mondkapje tot schijnzekerheid en wordt daardoor de “social distancing” niet meer serieus genomen. Een motivatie die in de eerste maanden van de strijd tegen het virus ook door onze overheid en het RIVM werd gehanteerd.

En dan de Covid-wet. In eerste instantie zo gemaakt dat de goedkeuring van de Tweede Kamer voor tussentijdse aanpassing van maatregelen niet meer nodig zou zijn. Dat laatste kan natuurlijk echt niet bestaan in een goede democratische samenleving. Ze hebben er iets aan veranderd. In de Tweede kamer komt het verder niet en dus is dit allesbehalve transparant en duidelijk voor het publiek. Hier heb ik zeker moeite mee.

Gebrek aan transparantie en kennis, onduidelijkheid en inconsequentie van coronabeleid leiden tot minder draagkracht

Al met al wekt het beleid t.a.v. Covid19 weinig vertrouwen en dientengevolge minder draagklacht bij de bevolking voor het corona beleid. Een van de redenen voor de onduidelijkheid en inconsequentie van het overheidsbeleid is natuurlijk het feit dat we er nog te weinig bekend is over het coronavirus Covid 19. Het is nog een zoektocht naar het begrijpen van dit virus. Het probleem van 100% besluiten nemen met 50% kennis. Dit is iets waar we niet veel aan kunnen doen. Gedurende de loop van de tijd waarin meer over het virus wordt ontdekt, zullen maatregelen steeds veranderen in een poging beter aan te sluiten op de werking ervan. Een andere reden voor de onduidelijkheid en inconsequentie lijken de wisselende belangen en motivaties voor de maatregelen. Zo komt het op mij over. Het is voor mij regelmatig de vraag of een besluit stoelt op feitelijk wetenschappelijke kennis, politieke wensen of economische belangen. Spelen er electorale belangen mee? Gaan economische belangen soms toch boven de gezondheid van mensen?

Wat duidelijk is: Covid 19 maakt slachtoffers. Mensen kunnen zeer ernstig ziek zijn en komen te overlijden. Een vaccin is er niet en “social distancing” helpt wel. Bestuurders van ons land moeten hun beleid baseren op onvoldoende maar wel groeiende kennis over het virus. Het is moeilijk om hier een weg eruit te vinden.

Pijn is niet leuk. Corona virus Covid-19 bestaat!

De maatregelen hebben een vervelende impact, zowel op sociaal-, emotioneel als economisch gebied. Het duurt veel en veel te lang. Er ontstaat zowel  een sociale, emotionele als ook economische pijn. Onze samenleving kraakt in zijn voegen. Pijn is niet leuk. De twijfel over de ernst van het virus, de verschillende berichtgevingen erover, de inconsequentie en gebrek aan transparantie in het Covid beleid doen de rest. Mensen gaan sjoemelen met de ernst van het virus om de pijn die ze lijden te kunnen gaan verlichten. Toch een party hier en een kroegbezoek daar, voorop gegaan door de overheid die uitzonderingen begint te maken op de anderhalve meter regel.

Hoe menselijk de ontwikkeling naar het eisen van meer vrijheden ook is, het zal averechts werken; opnieuw meer besmettingen die tot onmenselijke situaties in de ziekenhuizen kunnen leiden. En dat laatste wil niemand.

Sjoukje Drenth Bruintjes: Covid 19 is gevaarlijk! Waarschuwing tegen complottheorie en nonchalance tegenover het coronavirus!

Voorop gesteld: Ik ben het eens met de opvatting dat het coronavirus Covid 19 een gevaarlijk virus is dat bestreden moet worden. Maar ik vraag van de overheid en ook wetenschappers meer transparantie en duidelijkheid over de ontwikkelingen van het virus, het covid beleid en alles eromheen. Zonder duidelijkheid en transparantie zal de inconsequentie in het beleid t.a.v. covid 19 leiden tot meer afstand nemen door het publiek van de maatregelen die belangrijk zijn om het virus te remmen. Het leidt tot vruchtbare grond voor complottheorieën waar niemand beter van wordt.

Oproep aan iedereen: Doe je best om te voorkomen dat het Covid 19 virus zich verder verspreid! Het coronavirus Covid 19 is geen eenvoudig griepje. Het maakt slachtoffers op een wijze die je niemand toewenst en iedereen kan er slachtoffer van zijn. “Social Distancing” lijkt mij belangrijk in de strijd tegen het virus. Laat je niet verleiden tot het sjoemelen met de ernst van deze ziekte. Covid 19 is een ernstig probleem! Het blijvend kritisch volgen van de overheidsmaatregelen is belangrijk. Volgens mijn inzichten mag het nooit zo zijn dat een overheid teveel macht krijgt door de controlerende functie van de Tweede kamer uit te schakelen!

Distantie van (ge) misbruik van mijn kennis en goede naam als exitcounselor

Ik distantieer ik mij van de opvattingen van mensen die mijn goede naam en specifieke kennis als exitcounselor (ge)-misbruiken voor hun complottheorie of hun afwijzing van de ernst van Covid 19.

Ik begrijp waar het gevoel van deze mensen vandaan komt. Zie mijn verhaal hierboven. Lieve mensen:  Covid-19 is slecht nieuws. Het covid-beleid is niet eenduidig en het bestaan van zo’n onvoorspelbaar en gevaarlijk virus maakt onzeker. Maar ontkennen dat Covid-19 er is, ontkennen dat we iets tegen de verspreiding moeten doen, ontkennen dat het een ernstig virus is en denken dat het slechts een klein griepje is, is het hoofd in het zand steken als het over het coronavirus gaat. Dat vind ik niet goed. Ik vind dat zelfs gevaarlijk. Ik sta daar niet achter!

Voor de coronaregels in mijn praktijk zie: Coronacrisis en de consulten bij Sjoukje Drenth Bruintjes

Hartelijke groet,

Sjoukje Drenth Bruintjes.