Sport keuze advies

Het kiezen van een sport die bij u of uw kind past.

Het kiezen van een sport die bij u of uw kind past, is meestal niet iets waarmee de hulp van een sportconsultant wordt ingeroepen. Vaak heeft u zelf of uw kind zelf een sportkeuze gemaakt en zijn er geen belemmeringen om de gedane keuze te volgen.
Toch zijn er omstandigheden, waarin de sportkeuze minder eenvoudig, minder duidelijk, minder voor de hand liggend is. In dat geval kan een bezoek aan een deskundige op dit terrein, uitkomst bieden.
Voor mensen met een handicap bijvoorbeeld. Maar niet alleen mensen met een lichamelijke –en/of geestelijke handicap hebben meer moeite met de sportkeuze en baat bij advies. Ook kerngezonde mensen kunnen hun voordeel doen met de kennis die de sportconsultant bezit.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen: