Sportsconsultancy

Inleiding Sportconsultancy Sjoukje Drenth Bruintjes

Het begrip consultancy staat voor raadgeving/advies. Het begrip sport staat in deze voor alles wat te maken heeft met sport en lichamelijke opvoeding. Sportconsultancy is dus in mijn praktijk een begrip, dat een uiterst brede lading dekt. Hieronder volgen een paar voorbeelden:

Adviezen m.b.t. lesmethodieken en didactiek in de sport en lichamelijke opvoeding:

 • op scholen,
 • bij verenigingen,
 • op sportscholen,
 • in het zwemonderwijs en
 • in het bedrijfsleven,

Met name scholen/sportscholen, die zonder vakleerkracht voor lichamelijke opvoeding toch deze lessen moeten verzorgen en sportverenigingen die zonder deskundige trainer hun pupillen in de sport verantwoord bezig moeten laten zijn, hebben baat bij mijn adviezen en begeleiding op dit terrein.

Ook valt te denken aan adviezen op didactisch en methodisch terrein in het zwemonderwijs.

Sport en bewegen in het bedrijfsleven is eveneens van belang b.v. als ‘preventiemiddel van ziekte’ en ‘bevordering van fitheid’.

Een voorwaarde voor het beoogde resultaat in alle gevallen is deskundigheid.

Ik kan zorg dragen voor die deskundigheid.

Sportmanagement-advies. In mijn praktijk omvat het management advies  o.a.:

 • organisatie-analyse,
 • PR-en fundraising,
 • financieel haalbaarheidsonderzoek,
 • organisatie van evenementen,
 • begeleiding van fusie-en veranderingsprocessen,
 • interim management van sportcomplexen zoals zwembaden,
 • financiële doorlichting en
 • projectmanagement.

Stresshantering.

Het hanteren van stress is, in de huidige hectische samenleving, een belangrijke vaardigheid om jezelf staande te kunnen houden onder de grote druk van de eisen die de samenleving/de school/het bedrijfsleven enz. aan je stellen. Ik benader dit probleem sterk vanuit een visie die sterk gekleurd is door de kennis die ik heb opgedaan aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. In de mogelijkheden van bio-feedback (hartcoherentie-oefeningen b.v.) zie ik veel.

Kennis van counseling in het algemeen, lichamelijke opvoeding en sport alsmede stresshantering in het bijzonder, doet natuurlijk mee.

Sportkeuze-advies is van belang voor:

 • mensen die wel weten dat sport gezond is, willen sporten maar weten niet waar te beginnen
 • mensen die mijn begeleiding willen in hun persoonlijke aanpak van bewegen. Te denken valt aan deskundige begeleiding van de vele mensen die met duurlopen hun conditie willen verbeteren.
 • Mensen met een handicap die toch wel willen sporten

Mijn multidisciplinaire aanpak als sportsconsultant zorgt voor het daadwerkelijk behalen van het resultaat dat de cliënten voor ogen staat.

Sportsconsultancy, deskundigheid, werkwijze en contact

De deskundigheid voor alles wat in mijn praktijk valt onder de noemer van sportsconsultancy, stoelt natuurlijk vooral op mijn opleiding aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Dat enkele jaren studie psychologie aan de open universiteit op academisch niveau en studies en cursussen multidisciplinaire counselling mede een kenniszuil vormen in mijn benadering van de sportsconsultancy, zal begrijpelijk zijn. Voor meer informatie verwijs ik graag naar de volgende hoofdstukjes:

U kunt contact met mij opnemen: