Stress management

Stress…..en de hantering ervan: Stress-management

Wanneer heb je nou eigenlijk last van stress? Wanneer heb je er zoveel last van dat het tijd wordt om er iets aan te doen? Vragen die we onszelf allemaal wel eens stellen. Hieronder som ik een aantal stressverschijnselen op.

Stressverschijnselen:

 • Moeheid,
 • lichamelijke klachten, ,
 • deprigevoelens/somberheid,
 • gedemotiveerd
 • snel geirriteerd zijn
 • cynisme
 • het gevoel de wereld en het leven daarin niet meer aan te kunnen
 • passiviteit,
 • verminderde productief bezig
 • groeiend ziekteverzuim
 • enzovoorts

Burn-out en werkwijze

Wanneer je al wat langere tijd last hebt van dergelijke symptomen, groeit de kans op een “burn-out”. Het voorkomen van een         burn-out, is natuurlijk uitermate belangrijk.  Indien u/jij bij uzelf/jezelf of bij een ander stressverschijnselen waarneemt, dan zou u ertoe kunnen besluiten om contact op te nemen. Na een gratis orientatie gesprek, waarin ik samen met u/jou de ervaren stressverschijnselen zal bespreken, zal ik samen met u een besluit nemen over de best te volgen route.

Wanneer besloten wordt om met mij het hersteltraject of preventietraject (van een burn-out) in te gaan, zullen we afspraken maken over het aantal consulten.

Doelstelling van het begeleidingstraject:

 • de client(e) meer inzicht in zijn/haar situatie te geven,
 • stressklachten te leren herkennen
 • irrationele gedachten en vastgeroeste gewontes die stress bevorderen leren kennen en zodanig veranderen dat er een positief effect ontstaat in de strijd tegen de stress
 • het leren herkennen van de wijze waarop client(e) met anderen omgaat, hoe client(e) signalen uit de omgeving interpreteert en hoe daar goed mee omgegaan kan worden
 • Het bewust maken bij de client(e) hoe hij/zij over zichzelf en anderen denkt
 • Assertiviteit
 • Sociale vaardigheden
 • gedrag aanleren waarmee beter met de stress en de oorzaken van stress omgegaan kan worden……Leren de stress te hanteren….stresshantering….en/of de stress te verminderen. De client(e) houdt zelf het heft in handen en kan ten allen tijde zelf bepalen wanneer er gestopt wordt.
 • Biofeedback en Hartcoherentie-oefeningen

Het zal niemand verbazen dat met deskundigheid op het terrein van de lichamelijke opvoeding ook zorgt voor een goed input m.b.t. ontspanningsoefeningen, die deel uit zullen maken van het preventietraject.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen.

Dat kan: