Wat is counseling?

Counseling omvat hulpverlening, begeleiding van mensen die zich geen raad weten met een bepaalde situatie,gevoelens enz. Counseling is geschikt voor mensen van wie het probleem geen pathologische oorzaak heeft.

Counseling is een vrij beroep en de invulling van dat beroep is verschillend. Wel kent counseling een aantal kenmerken: Counseling kent in de praktijk een sterk holistische benadering van de mens. De benadering van de cliënt vindt zijn roots in verschillende psychologische stromingen, waaronder de humanistische psychologie van Carl Rogers. In die psychologische school staat de mens centraal en gaat de therapeut uit van de eigen mogelijkheden van ieder mens. In de behandeling komen, onder invloed van Egan, echter ook behavioristische en gedragstheoretische aspecten voor.

Counselen betekent voor mij: met behulp van counseling technieken –en vaardigheden iemand, die daar behoefte aan heeft,

 1. helpen een probleem op te lossen of
 2. begeleiden in het vinden van een betere weg om met dat probleem om te gaan.

Daarbij staan mensgerichtheid en empathisch luisteren naar de cliënt, bij de counsellor hoog in het vaandel geschreven. Respect voor de normen en waarden van de cliënt en begrip tonen voor het probleem en de gevoelens van de cliënt, zijn eveneens van belang.

De counsellor reikt de cliënt de hand om samen met de cliënt de weg te bewandelen naar de uiteindelijke oplossing/verbetering. Een weg langs de emoties die bij de oorzaak van het probleem horen. Een weg die zal moeten leiden naar een beter zicht op/inzicht in de bestaande problematiek van de cliënt. Vanaf het moment dat het zicht helder is, zal de cliënt de weg zien waarlangs hij het beste zal kunnen gaan.

Gedurende de periode van begeleiding, houdt de cliënt het heft in handen. Hij/zij bepaalt wanneer gestopt wordt met het counselen. Hij/zij neemt alle uiteindelijke beslissingen.

Een counselor is geen psychiater. Ook is de counsellor geen psychotherapeut. Een counsellor heeft geen patiënten. Een counsellor spreekt van cliënten. Het kan voorkomen dat een counsellor doorverwijst. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de counsellor een pathologische oorzaak voor het probleem van zijn/haar cliënt denkt te zien. Veelal echter zal er bij de counsellor in de praktijk een mens/cliënt zitten, die zonder behoefte aan medicijnen en zonder pathologische oorzaak, met een probleem zit waarvoor hij/zij begeleiding/hulp zoekt.

De counsellor is eigenlijk gespecialiseerd op een deelterrein van het werk van de huisarts, waarvoor tegenwoordig door de hoge werkdruk in de beroepsgroep van huisartsen zelf vaak niet genoeg tijd in kan worden geruimd. De counselor kan de huisarts in die zin gedeeltelijk ontlasten.

Van oorsprong ben ik lerares lichamelijke opvoeding In die rol ontmoette ik reeds de problemen waar jongeren in het onderwijs mee kunnen kampen. Als sportsconsultant houd ik me bezig met sportmanagementproblematiek. De kennis op deze terreinen heeft dus een grote invloed. Het heeft natuurlijk ook zijn stempel gedrukt op mijn werkwijze, de benadering van de mensen en de blik op de problemen waarmee ze komen. Wat ik als exitcounseler op het gebied van de sekteproblematiek in Nederland ontmoet heb en ontmoet, heeft eveneens een belangrijke invloed.

Deze multidisciplinaire kennis vormt de basis voor mijn multidisciplinaire benadering en biedt unieke kansen die ten goede komen van de client.

Met welke problemen kun je in mijn praktijk terecht?:

Counseling:

Het multidisciplinaire karakter van de begeleiding in mijn praktijk maakt het mogelijk om hulpverlening op veel verschillende gebieden aan te reiken. Enkele voorbeelden:

 • stress
 • relatie-problematiek
 • rouw-en verliesverwerking
 • eenzaamhid
 • verslaving
 • ADHD-problematiek
 • motivatie
 • begeleiding bij ziekte
 • trauma verwerking
 • van onzekerheid naar zelfvertrouwen
 • ‘niet lekker in je vel zitten”
 • persoonlijke ontwikkeling

Bovenstaande vormen van counseling en coaching kunnen zowel individueel in de praktijk als ook binnen een bedrijf of school plaats vinden.

Exitcounseling:

Als je/u slachtoffer bent van dwingende beinvloedingstechnieken/destructieve controletechnieken kan begeleiden en hulp verlenen als exitcounseler en deskundige op het terrein van de werking en ondermijning van destructieve controletechnieken. Het gaat dan o.a. om

 • sekte-slachtoffers,
 • slachtoffers van loverboys en lovergirls
 • slachtoffers van huiselijk geweld
 • incestslachtoffers
 • etc.

Sportconsultancy :

sportmanagement/interimmanagement, organisatie sportevenementen, methodisch didactische ondersteuning van sport en lichamelijke opvoeding in onderwijs en bij vereniging

Mental coaching/personal coaching

Voor meer info kun je/kunt u altijd contact opnemen via e-mail:[email protected] of per telefoon: 06-55168867

Sjoukje Drenth-Bruintjes.

Counseling & Consultancy Praktijk

Sjoukje Drenth Bruintjes/

Creative Counseling

Bezoekadres lokatie Pekela (op afspraak):

(eveneens postadres)

Counseling & Consultancy Praktijk Sjoukje Drenth Bruintjes/

Creative Counseling

Brugstraat 11

9665ML Oude Pekela

 

Praktijktel: 06-55168867

 

Internetadres van de Praktijk: https://www.counselingpraktijk.nl

extra info destructieve controletechnieken en sektes: https://www.sektehulp.nl

Informatie over de problematiek van loverboys en de hulpverlening aan slachtoffers van loverbys: https://www.slachtofferloverboys.nl

e-mail praktijk: [email protected]

De Counseling en Consultancy Praktijk Sjoukje Drenth Bruintjes/Creative Counseling

is ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel Groningen

onder nummer: 02086875

Sjoukje Drenth is aangesloten bij/betrokken bij de volgende beroepsvereniging en studieassociatie:

ICSA( International Cultic Studies Association):

Exitcounselor

Sektedeskundige

Expert destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken en het ondermijnen ervan

Expert aanpak loverboys problematiek en hulpverlening aan slachtoffers van loverboys als ook hun sociale omgeving zoals ouders en andere familie

KVLO(Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding):

Personal Trainer

Lerares lichamelijke opvoeding

Counselor/ coach

Docente vrije dans-expressie, jazz-dance etc.

Sportconsultant.

Ziektekostenvergoedingen zijn er soms wel en soms niet of slechts voor een deel. U kunt dit navragen bij uw ziektekostenverzekeraar.

Sjoukje houdt ook lezingen, workshops e.d aangaande haar verschillende deskundigheidsdisciplines